Auteur: Jan-Willem Bruggink (CBS), Marieke Hiemstra (RIVM), Pauline Geuijen (RIVM), Saskia van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021

Leeswijzer

Na een korte inleiding in paragraaf 1 beschrijft deze notitie in paragraaf 2 de veranderingen in het dataverzamelingsproces van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor-kern (GE/LSM-k) die sinds 2014 zijn opgetreden. Per 2021 wordt bij dit dataverzamelingsproces gewerkt met de zogeheten geoptimaliseerde doelgroepenbenadering.
In paragraaf 3 maakt de nota vervolgens inzichtelijk welke impact de wijzigingen hebben op de uitkomsten van het onderzoek. Dit is gedaan door de sinds 2021 gebruikte geoptimaliseerde doelgroepenbenadering te simuleren voor de onderzoeksjaren vanaf 2014. Op die manier ontstaat een beeld van hoe de uitkomsten van de GE/LSM-k zouden zijn geweest als de geoptimaliseerde doelgroepenbenadering al in 2014 zou zijn ingevoerd. 
Tot slot staat in paragraaf 4 een gezamenlijk (CBS, RIVM en Trimbos-instituut) advies over hoe er met de bevindingen uit de simulatie kan worden omgegaan.