Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021

Bijlage 1 Beschikbaarheid variabelen per jaar

Beschikbaarheid variabelen per jaar
VariabeleLange Naam201920202021
BU_CODEBuurtcodexxx
BU_NAAMBuurtnaamxxx
WK_CODEWijkcodexxx
WK_NAAMWijknaamxxx
GM_CODEGemeentecodexxx
GM_NAAMGemeentenaamxxx
ind_wbiIndelingswijziging wijken en buurtenxxx
POSTCODEMeest voorkomende postcodexxx
DEK_PERCDekkingspercentagexxx
WATERWaterxxx
OADOmgevingsadressendichtheidxxx
STEDStedelijkheid adressen per km2xxx
Bevolking
AANT_INWAantal inwonersxxx
AANT_MANMannenxxx
AANT_VROUWVrouwenxxx
P_00_14_JRPercentage personen 0 tot 15 jaarxxx
P_15_24_JRPercentage personen 15 tot 25 jaarxxx
P_25_44_JRPercentage personen 25 tot 45 jaarxxx
P_45_64_JRPercentage personen 45 tot 65 jaarxxx
P_65_EO_JRPercentage personen 65 jaar en ouderxxx
P_ONGEHUWDPercentage ongehuwdxxx
P_GEHUWDPercentage gehuwdxxx
P_GESCHEIDPercentage gescheidxxx
P_VERWEDUWPercentage verweduwdxxx
GEBOO_TOTGeboorte totaalx
P_GEBOOGeboorte relatiefx
STERFT_TOTSterfte totaalx
P_STERFTSterfte relatiefx
BEV_DICHTHBevolkingsdichtheid inwoners per km2xxx
AANTAL_HHAantal huishoudensxxx
P_EENP_HHPercentage eenpersoonshuishoudensxxx
P_HH_Z_KPercentage huishoudens zonder kinderenxxx
P_HH_M_KPercentage huishoudens met kinderenxxx
GEM_HH_GRGemiddelde huishoudensgroottexxx
P_WEST_ALPercentage personen met een westerse migratieachtergrondxxx
P_N_W_ALPercentage personen met een niet westerse migratieachtergrondxxx
P_MAROKKOPercentage uit Marokkoxxx
P_ANT_ARUPercentage uit Nederlandse Antillen en Arubaxxx
P_SURINAMPercentage uit Surinamexxx
P_TURKIJEPercentage uit Turkijexxx
P_OVER_NWPercentage overige personen met een niet westerse migratieachtergrondxxx
Bedrijven
A_BEDVAantal bedrijfsvestigingenxx
A_BED_AAantal bedrijven landbouw, bosbouw, visserijxx
A_BED_BFAantal bedrijven nijverheid, energiexx
A_BED_GIAantal bedrijven handel en horecaxx
A_BED_HJAantal bedrijven Vervoer, informatie, communicatiexx
A_BED_KLAantal bedrijven financieël, onroerend goedxx
A_BED_MNAantal bedrijven zakelijke dienstverleningxx
A_BED_RUAantal bedrijven cultuur, recreatie, overigexx
Wonen
WONINGENWoningvoorraadxx
WOZGemiddelde woningwaardex
P_1GEZWPercentage eengezinswoningxx
P_MGEZWPercentage meergezinswoningxx
P_BEWNDWPercentage bewoondxx
P_KOOPWONPercentage koopwoningenxx
P_HUURWONPercentage huurwoningenxx
P_HUURCORPPerc Huurwoningen in bezit woningcorporatiesxx
P_HUUROVVHPerc Huurwoningen in bezit overige verhuurdersxx
P_HUKO_ONBPercentage Woningen met eigendom onbekendxx
P_WONV2000Percentage bouwjaarklasse vanaf 2000xx
P_WONT2000Percentage bouwjaarklasse tot 2000xx
P_LEEGSWPercentage leegstand woningenxx
Energieverbruik particuliere woningen
G_GAS_TOTGemiddeld gasverbruik totaalx
G_GAS_APPGemiddeld gasverbruik appartementx
G_GAS_TUSGemiddeld gasverbruik tussenwoningx
G_GAS_HOEKGemiddeld gasverbruik hoekwoningx
G_GAS_21KGemiddeld gasverbruik 2 onder 1 kap woningx
G_GAS_VRYGemiddeld gasverbruik vrijstaande woningx
G_GAS_HUGemiddeld gasverbruik huurwoningx
G_GAS_KOGemiddeld gasverbruikkoopwoningx
G_ELEK_TOTGemiddeld elektriciteitsverbruik totaalx
G_ELEK_APPGemiddeld elektriciteitsverbruik appartementx
G_ELEK_TUSGemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoningx
G_ELEK_HOEGemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoningx
G_ELEK_21KGem elektriciteitsverbruik 2 onder 1 kap woningx
G_ELEK_VRYGem elektriciteitsverbruik vrijstaande woningx
G_ELE_HUGemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoningx
G_ELE_KOGemiddeld elektriciteitsverbruikkoopwoningx
Arbeid
P_ARB_PPNetto arbeidsparticipatiex
P_ARB_WNPercentage werknemersx
P_ARB_ZSPercentage zelfstandigenx
Inkomen
AANT_INK2Aantal inkomensontvangersx
INK_ONTV2Gemiddeld inkomen per inkomensontvangerx
INK_INW2Gemiddeld inkomen per inwonerx
P_LAAGINKPPercentage personen met laagste inkomenx
P_HOOGINKPPercentage personen met hoogste inkomenx
P_LAAGINKHPercentage huishoudens met laagste inkomenx
P_LKOOPKRHpercentage huishoudens met een laag inkomenx
P_HOOGINKHPercentage huishoudens met hoogste inkomenx
P_SOCMINHPerc huishoudens onder of rond sociaal minimumx
P_ACTIEFpercentage actievenx
WWB_UITTOTAlgemene bijstandsuitkeringen totaalxx
A_SOZ_OWAantal personen met een AOW-uitkering totaalxx
AO_UIT_TOTAO uitkeringen totaalxx
WW_UIT_TOTWW uitkeringen totaalxx
G_HH_STIGemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudensx
P_HH_110Huishoudens tot 110 percent van sociaal minimumx
P_HH_120Huishoudens tot 120 percent van sociaal minimumx
M_HH_VERMediaan vermogen van particuliere huishx
Zorg
A_JZ_TNAantal jongeren met jeugdzorg in naturax
P_JZ_TNPercentage jongeren met jeugdzorg in naturax
A_WMO_TAantal Wmo-cliëntenx
P_WMO_TAantal Wmo-cliënten per 1000 inwonersx
Motorvoertuigen
AUTO_TOTPersonenauto s totaalxx
AUTO_HHPersonenauto s per huishoudenxx
AUTO_LANDPersonenauto s per km2xx
MOTOR_2WMotortweewielers totaalxx
A_BST_BAantal personenauto’s met brandstof benzinexx
A_BST_NBAantal personenauto’s met overige brandstofxx
Oppervlakte
OPP_TOTOppervlakte totaal in haxxx
OPP_LANDOppervlakte land in haxxx
OPP_WATEROppervlakte water in haxxx
Voorzieningen
AF_ARTSPRHuisartsenpraktijk gemiddelde afstand in kmxx
AV1_ARTSPRHuisartsenpraktijk gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_ARTSPRHuisartsenpraktijk gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_ARTSPRHuisartsenpraktijk gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_ARTSPOHuisartsenpost gemiddelde afstand in kmxx
AF_APOTHApotheek gemiddelde afstand in kmxx
AF_ZIEK_IZiekenhuis incl buitenpolikliniek gem afst in kmxx
AV5_ZIEK_IZiekenhuis incl buitenpoli gem aantal binnen 5 kmxx
AV10ZIEK_IZiekenhuis incl buitenpoli gem aantal binnen 10 kmxx
AV20ZIEK_IZiekenhuis incl buitenpoli gem aantal binnen 20 kmxx
AF_ZIEK_EZiekenhuis excl buitenpolikliniek gem afst in kmxx
AV5_ZIEK_EZiekenhuis excl buitenpoli gem aantal binnen 5 kmxx
AV10ZIEK_EZiekenhuis excl buitenpoli gem aantal binnen 10 kmxx
AV20ZIEK_EZiekenhuis excl buitenpoli gem aantal binnen 20 kmxx
AF_SUPERMGrote supermarkt gemiddelde afstand in kmxx
AV1_SUPERMGrote supermarkt gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_SUPERMGrote supermarkt gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_SUPERMGrote supermarkt gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_DAGLMDWinkels ov. dagelijkse levensm. gem afst in kmxx
AV1_DAGLMDWinkels ov. dagel. levensm. gem aantal binnen 1 kmxx
AV3_DAGLMDWinkels ov. dagel. levensm. gem aantal binnen 3 kmxx
AV5_DAGLMDWinkels ov. dagel. levensm. gem aantal binnen 5 kmxx
AF_WARENHWarenhuis gemiddelde afstand in kmxx
AV5_WARENHWarenhuis gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10WARENHWarenhuis gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AV20WARENHWarenhuis gemiddeld aantal binnen 20 kmxx
AF_CAFECafé gemiddelde afstand in kmxx
AV1_CAFECafé gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_CAFECafé gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_CAFECafé gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_CAFTARCafetaria gemiddelde afstand in kmxx
AV1_CAFTARCafetaria gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_CAFTARCafetaria gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_CAFTARCafetaria gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_RESTAURestaurant gemiddelde afstand in kmxx
AV1_RESTAURestaurant gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_RESTAURestaurant gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_RESTAURestaurant gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_HOTELHotel gemiddelde afstand in kmxx
AV5_HOTELHotel gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10_HOTELHotel gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AV20_HOTELHotel gemiddeld aantal binnen 20 kmxx
AF_KDVKinderdagverblijf gemiddelde afstand in kmxx
AV1_KDVKinderdagverblijf gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_KDVKinderdagverblijf gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_KDVKinderdagverblijf gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_BSOBuitenschoolse opvang gem afstand in kmxx
AV1_BSOBuitenschoolse opvang gemiddeld aantal binnen 1 kmxx
AV3_BSOBuitenschoolse opvang gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_BSOBuitenschoolse opvang gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AF_ONDBASBasisonderwijs gemiddelde afstand in kmxx
AV1_ONDBASBasisonderwijs aantal binnen 1 kmxx
AV3_ONDBASBasisonderwijs aantal binnen 3 kmxx
AV5_ONDBASBasisonderwijs aantal binnen 5 kmxx
AF_ONDVRTVoortgezet onderwijs gem afstand in kmxx
AV3_ONDVRTVoortgezet onderwijs gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_ONDVRTVoortgezet onderwijs gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10ONDVRTVoortgezet onderwijs gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AF_ONDVMBVmbo gemiddelde afstand in kmxx
AV3_ONDVMBVmbo gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_ONDVMBVmbo gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10ONDVMBVmbo gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AF_ONDHVHavo vwo gemiddelde afstand in kmxx
AV3_ONDHVHavo vwo gemiddeld aantal binnen 3 kmxx
AV5_ONDHVHavo vwo gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10_ONDHVHavo vwo gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AF_OPRITHOprit hoofdverkeersweg gemiddelde afstand in kmxx
AF_TREINSTTreinstation gemiddelde afstand in kmxx
AF_OVERSTOverstapstation gemiddelde afstand in kmxx
AF_BIBLIOBibliotheek gemiddelde afstand in kmxx
AF_ZWEMBZwembad gemiddelde afstand in kmxx
AF_IJSBAANKunstijsbaan gemiddelde afstand in kmxx
AF_PODIUMTheater gemiddelde afstand in kmxx
AV5_PODIUMTheater gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10PODIUMTheater gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AV20PODIUMTheater gemiddeld aantal binnen 20 kmxx
AF_BIOSBioscoop gemiddelde afstand in kmxx
AV5_BIOSBioscoop gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10_BIOSBioscoop gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AV20_BIOSBioscoop gemiddeld aantal binnen 20 kmxx
AF_SAUNASauna gemiddelde afstand in kmxx
AF_ZONBNKZonnebank gemiddelde afstand in kmxx
AF_ATTRACAttractiepark gemiddelde afstand in kmxx
AV10ATTRACAttractiepark gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AV20ATTRACAttractiepark gemiddeld aantal binnen 20 kmxx
AV50ATTRACAttractiepark gemiddeld aantal binnen 50 kmxx
AF_POPPoppodium gemiddelde afstand in kmxx
AF_BRANDWBrandweerkazerne gemiddelde afstand in kmxx
AF_MUSEUMMuseum gemiddelde afstand in kmxx
AV5_MUSEUMMuseum gemiddeld aantal binnen 5 kmxx
AV10MUSEUMMuseum gemiddeld aantal binnen 10 kmxx
AV20MUSEUMMuseum gemiddeld aantal binnen 20 kmxx