Jaarmonitor wegvoertuigen 2020

Wegvoertuigen; bedrijfsmotorvoertuigen

Aantal bedrijfsmotorvoertuigen neemt toe

Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark bestaat begin 2020 uit bijna 1,2 miljoen voertuigen. Dit is 2,3 procent meer dan op 1 januari 2019. De grootste groei (2,7 procent) is te zien bij de bestelauto’s. Ook het aantal trekkers voor oplegger en het aantal bussen namen toe, met respectievelijk 1,8 procent en 1,6 procent. Het aantal vrachtauto’s bleef nagenoeg gelijk. Het aantal speciale voertuigen daalde met 0,8 procent.
Tussen 2010 en 2015 daalde het aantal bedrijfsmotorvoertuigen elk jaar. Sinds 2015 is het aantal bedrijfsmotorvoertuigen elk jaar toegenomen.

Bedrijfsmotorvoertuigen, 1 januari
categoriesBestelauto (x 1 000)Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (x 1 000)Trekker voor oplegger (x 1 000)Speciaal voertuig (x 1 000)Bus (x 1 000)
201087273726512
201186171716511
201285070716411
201383267706310
201481565716210
201581563716110
20168286272609
201785362746010
201888363775910
201991563805910
202094063825910
Bron: CBS, RDW

Minder nieuwe bedrijfsmotorvoertuigen verkocht in 2019

In 2019 werden ruim 94 duizend nieuwe bedrijfsmotorvoertuigen verkocht, 2,6 procent minder dan in 2018. Er werden 3,2 procent minder bestelauto’s verkocht. Van de verkochte nieuwe bedrijfsmotorvoertuigen was ruim 81 procent een bestelauto’s. In totaal werden 77 duizend nieuwe bestelauto’s verkocht in 2019. Ook de verkoop van nieuwe trekkers voor oplegger daalde, met 6,6 procent.
De verkopen van vrachtauto’s, speciale voertuigen en bussen lagen juist hoger dan in 2018. Het aantal nieuwe bussen steeg met 56,8 procent naar 919. De verkoop van nieuwe vrachtauto’s nam met 5,9 procent toe en er werden 10,7 procent meer nieuwe speciale voertuigen verkocht.

Nieuw verkochte bedrijfsmotorvoertuigen
 Bestelauto (x 1 000)Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (x 1 000)Trekker voor oplegger (x 1 000)Speciaal voertuig (x 1 000)Bus (x 1 000)
200950,6435,1326,231,5131,176
201049,4683,7965,6921,1390,699
201158,0763,8338,6341,2620,617
201256,0143,4048,2141,1210,784
201350,1643,2219,3361,3090,599
201451,4742,6947,3610,9230,668
201557,4683,4639,7611,1890,346
201670,4414,19910,5081,4390,843
201773,6994,2139,731,360,891
201879,2514,75210,591,60,586
201976,6895,0349,8941,7710,919
Bron: CBS, RDW

Aantal elektrische bussen groeit

Op 1 januari 2020 reed 96,2 procent van de zware vrachtvoertuigen en bussen op diesel. Van de grootste groep dieselvoertuigen, trekkers voor oplegger, reed 99,1 procent op diesel. De overige trekkers voor oplegger reden voornamelijk op Liquefied Natural Gas (LNG) of Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ook vrachtauto’s hadden bijna allemaal een dieselmotor (97,6 procent). Het hoge percentage dieselvoertuigen onder de vrachtauto’s en trekkers voor oplegger is over de jaren heen constant.
Het aandeel dieselvoertuigen onder bussen is de afgelopen twee jaar afgenomen. Op 1 januari 2018 was 90 procent van de bussen een diesel, in 2019 was dit 88 procent en op 1 januari 2020 bedroeg het 84 procent. Het aandeel bussen dat elektrisch wordt aangedreven is toegenomen van 4,4 procent (2019) naar 9,3 procent (1 januari 2020). Vorig jaar waren er 424 elektrische bussen en op 1 januari jongstleden 915, een toename van 115,8 procent. Het aantal bussen dat op aardgas rijdt (CNG) nam in 2018 nog toe met 5,5 procent, maar daalde in 2019 weer  met 11,7 procent, tot 598 CNG-bussen begin 2020.

Elektrische bussen, 1 januari
JaarAantal (Aantal)
201057
201190
201286
201387
2014106
2015105
2016117
2017191
2018321
2019424
2020915
Bron: CBS, RDW