Jaarmonitor wegvoertuigen 2020

Begrippen en definities

Met de term zware vrachtvoertuigen wordt in deze publicatie verwezen naar het totaal van vrachtauto’s, trekkers voor oplegger en speciale voertuigen. Vrachtauto’s hebben een vaste laadruimte, bij trekkers voor oplegger kan de laadruimte (de oplegger) losgekoppeld worden van het voertuig.

Met de term speciaal voertuig worden verschillende typen motorvoertuigen voor het wegverkeer aangeduid, ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer. Hieronder vallen: kampeerwagens, voertuigen voor het vervoer van voertuigen, vuilniswagens, brandweerwagens, mobiele kranen, hoogwerkers en overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer. Vanaf 1 mei 2009 worden kampeerwagens gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn kampeerwagens geregistreerd als speciale voertuigen.

In deze publicatie worden voertuigen uitgesplitst naar natuurlijke personen en rechtspersonen. Omwille van de leesbaarheid wordt bij natuurlijke personen de term particulieren gebruikt, en bij rechtspersonen de aanduiding bedrijven.