Jaarmonitor wegvoertuigen 2020

Bedrijfsmotorvoertuigen; bestelauto’s

Vijfde jaar op rij groei bestelautopark

Het bestelautopark is op 1 januari 2020 voor het vijfde jaar op rij gegroeid. Het aantal bestelauto’s steeg in vergelijking met een jaar eerder met 2,7 procent naar bijna 940 duizend. De stijgende lijn die vanaf 2016 is ingezet houdt daarmee aan. Deze stijging volgt op een periode waarin het aantal bestelauto’s afnam van 877 duizend in 2009 naar 815 duizend in 2015.
Bijna de helft van alle bestelauto’s staat geregistreerd in Zuid-Holland (159 duizend), Noord-Brabant (157 duizend) en Noord-Holland (129 duizend). In Zeeland (25 duizend) en Drenthe (31 duizend) staan de minste bestelauto’s geregistreerd. De verdeling over de provincies is door de jaren heen stabiel.

Ontwikkeling bestelautopark, 1 januari
Jaar% mutatie t.o.v 1 jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2010-0,44
2011-1,27
2012-1,35
2013-2,06
2014-2,04
2015-0,03
20161,65
20172,93
20183,60
20193,56
20202,74
Bron: CBS, RDW

Steeds meer jonge bestelauto’s

Op 1 januari 2020 was bijna een kwart (24 procent) van de 940 duizend bestelauto’s nog geen drie jaar oud. In de jaren 2011–2019 was het aandeel bestelauto’s van nog geen drie jaar oud een stuk kleiner. In 2015 waren het er zelfs maar 154 duizend, minder dan 19 procent van het totaal. In 2020 zijn er ruim 72 duizend jonge bestelauto’s meer dan in 2015.

Bestelauto's, naar leeftijd voertuig, 1 januari
 jonger dan 3 jaar (x 1 000)3 tot 7 jaar (x 1 000)7 tot 12 jaar (x 1 000)12 tot 20 jaar (x 1 000)20 jaar of ouder (x 1 000)
201021325727610027
201515421424117133
202022722923020451
Bron: CBS, RDW

Diesel is met afstand de meest voorkomende brandstof bij bestelauto’s. Begin 2020 rijdt 94 procent van het bestelautopark op diesel. Het aantal bestelauto’s dat rijdt op LPG ligt al jaren rond 2 procent. Hoewel elektrische bestelauto’s en bestelauto’s op aardgas (CNG) met 0,9 procent een nog zeer bescheiden aandeel hebben in het gehele bestelautopark, is hun aantal in de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal bestelauto’s dat op CNG rijdt nam toe van 841 in 2010 tot ruim 4,1 duizend voertuigen begin 2020. Het aantal elektrische bestelauto’s bedroeg begin 2020 ruim 4,3 duizend, een stijging van 40,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.