Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2020

Bronnen

Op het gebied van de overheidsfinanciën zijn in het afgelopen kwartalen de onderstaande publicaties uitgebracht. Cijfers zijn te vinden in de CBS databank StatLine. Meer informatie is benaderbaar via de themapagina Overheid en politiek

StatLine

Overheidsfinanciën; kerncijfers,24 dec. 2020

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren, 24 dec. 2020

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren, 24 dec. 2020

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies, 24 dec. 2020

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren, 24 dec. 2020

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren, 24 dec. 2020

Saldo en schuld; overheidssectoren, 24 dec. 2020

Overheid; sociale uitkeringen, 24 juni 2020

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis, 30 nov. 2020

Sociale zekerheidsfondsen: inkomsten en uitgaven, 30 nov. 2020

Waterschappen; tarieven heffingen,14 februari 2020

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie,14 februari 2020

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente, 28 januari 2020

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse, 28 januari 2020

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse, 28 januari 2020

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente, 28 januari 2020

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2019-2021
, 27 januari 2020

Relevante links

Overheidstekort groeit door, 24 dec. 2020

Maandindicatoren Rijksoverheid, 30 nov. 2020

Maatwerktabel: Maandcijfers schuld Rijksoverheid, 2008-2020, 30 nov. 2020

Maatwerktabel: Inkomsten, uitgaven en saldo op kasbasis van de Rijksoverheid, 2018-2020, 30 nov. 2020

Invloed van de coronacrisis op de nationale rekeningen, 24 dec. 2020

Lokale overheid sterk afhankelijk van Rijksfinanciering,7 oktober 2020