Overheidsfinanciën, 2019

Bijlage

Bijlage 1: Belastingen en sociale premies (in mld euro)
20152016201720182019*
Belastingen 155,7165,0180,5188,9205,9
loon- en inkomstenbelasting50,949,960,760,566,5
belasting over de toegevoegde waarde (btw)44,747,849,852,758,1
vennootschapsbelasting16,121,021,423,625,9
accijnzen11,211,711,712,212,1
dividendbelasting3,13,03,64,56,3
motorrijtuigenbelasting5,55,65,75,85,9
energiebelasting4,24,54,64,75,1
onroerendezaakbelasting3,73,83,94,04,1
overdrachtsbelasting1,82,32,73,03,0
assurantiebelasting2,42,52,52,72,9
belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm)1,51,62,02,32,3
verhuurderheffing1,31,51,61,71,7
opslag duurzame energie0,30,40,61,01,6
erf- en schenkbelasting1,61,81,81,71,6
rioolrechten1,51,61,61,61,6
omslagheffing waterschappen1,31,41,41,51,5
heffingen op waterverontreiniging1,21,21,31,31,3
overige belastingen n.e.g.3,23,43,73,94,3
Sociale premies 99,8107,5105,5111,7113,1
zorgverzekeringsfonds34,636,338,040,242,5
algemeen ouderdomsfonds24,425,623,925,123,6
fonds langdurige zorg15,214,314,716,515,7
arbeidsongeschiktheidsfonds10,612,313,214,215,3
algemeen werkloosheidsfonds3,34,14,65,26,9
toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers3,73,63,63,73,9
werkhervattingskas1,51,51,41,61,7
sectorfondsen3,52,92,32,31,5
wet kinderopvang1,11,11,21,21,3
uitvoeringsfonds voor de overheid0,70,70,70,70,6
algemeen nabestaandenfonds1,11,20,20,20,2
algemeen fonds bijzondere ziektekosten0,13,91,70,8-
Totaal 255,5272,5286,1300,6319
* Voorlopige cijfers

Bijlage 2: Sociale uitkeringen (in mld euro)
20152016201720182019*
Zorgverzekeringswet (ZVW)38,639,440,742,344,2
Algemene ouderdomswet (AOW)35,836,937,438,139,5
Wet langdurige zorg (WLZ)17,417,918,219,621,4
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)5,35,35,55,96,1
Participatiewet (bijstand)5,86,26,36,16,0
Werk en inkomen arbeidsvermogen (WIA)3,54,04,55,15,7
Zorgtoeslag3,94,24,24,64,9
Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO)4,94,54,34,13,9
Uitkering rechtstreeks door werkgever3,73,63,63,73,9
Werkloosheidswet (WW)6,45,75,14,33,8
Algemene kinderbijslagwet (AKW)3,23,33,33,33,6
Huurtoeslag3,13,33,43,53,6
Jeugdzorg2,72,72,93,33,5
Jonggehandicapten (Wajong)3,03,13,23,23,2
Kinderopvang1,72,12,42,63,1
Kindgebonden budget1,81,91,91,92,1
Ziektewet (ZW-vangnet)1,51,51,61,61,7
Wet arbeid en zorg (WAZO)1,11,11,11,31,2
Toeslagenwet0,80,80,70,70,8
Studiebeurzen0,60,60,70,50,6
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen0,40,40,50,50,5
Inkomensvoorz. ouderen (IOAW/IOAZ)0,30,30,30,40,4
Rechtsbijstand0,40,40,40,30,4
Algemene nabestaandenwet (ANW)0,40,40,40,40,4
Overige uitkeringen n.e.g.2,92,62,72,72,7
Totaal 149,2152,5155,4160,1167,1
* Voorlopige cijfers