De gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de CPI

4. Publicatie CPI en HICP

Maandelijks publiceert het CBS voor de CPI en de HICP het prijsverloop van honderden afzonderlijke goederengroepen en aggregaten (samenstellingen) hiervan. Door de coronacrisis moeten we voor tientallen goederengroepen een fictieve prijsontwikkeling vaststellen. We maken hiervoor imputaties die niet zijn gebaseerd op de werkelijke waarneming van prijzen. We vinden het niet juist om deze geïmputeerde prijsontwikkelingen zonder meer te publiceren, maar tegelijkertijd willen we wel laten zien welke aannames we hebben gemaakt. Vanwege het gebruik van verschillende systemen gaan we hier voor de CPI en HICP verschillend mee om.

Publicatie CPI

De CPI publiceren we in Statline, de online databank van het CBS. Als een cijfer onbekend is, onvoldoende betrouwbaar of geheim, dan publiceren we dat niet, maar plaatsen we een punt. Dat doen we daarom ook met goederen en diensten die grotendeels (voor meer dan 50 procent) gebaseerd zijn op imputaties ten gevolge van de coronacrisis.
Om gebruikers toch inzicht te verschaffen in de aannames die we hebben gemaakt, welke waarden we hebben geïmputeerd om de totale CPI samen te stellen, publiceren we vanaf april maandelijks een aparte tabel. Hierin geven we aan welke methode we bij welke ontbrekende dienst toepassen en welke waarde voor de index we imputeren. Hiermee geven we gebruikers inzicht in de keuzes die we maken en de gevolgen die dit heeft voor de uitkomsten. 

Tenslotte meten we de CPI voor de gemiddelde Nederlandse consument, gebaseerd op een gemiddeld uitgavenpatroon. Dit uitgavenpatroon kan voor iedereen anders zijn. Daarom hebben we de persoonlijke inflatiecalculator ontwikkeld. Hiermee kan iedereen zijn of haar persoonlijke inflatie berekenen op basis van gemiddelde maandelijkse uitgaven. Met deze calculator is ook te zien wat er gebeurt met de inflatie bij het wegvallen van uitgaven aan bijvoorbeeld horeca, vlieg- en pakketreizen.

Publicatie HICP

Eurostat publiceert de HICP van alle afzonderlijke landen en groepen van landen. In deze database gebruikt Eurostat markeringen (flags) om kenmerken van het cijfer aan te geven. De markering “u” (low reliability) wordt gebruikt voor de goederen en diensten die voor meer dan 50 procent gebaseerd zijn op imputaties ten gevolge van de coronacrisis. Alle HICP-cijfers worden dus gepubliceerd, maar voorzien van een markering waar nodig.