Auteur: Noortje Pouwels-Urlings
Herziening van de Vermogensstatistiek 2006

Samenvatting

De herziening van de Vermogensstatistiek die voor de jaren vanaf 2006 is uitgevoerd, heeft belangrijke gevolgen voor de uitkomsten. Zo komt het doorsnee vermogen per huishouden over de jaren 2013-2019 gemiddeld 1200 euro hoger te liggen, over de jaren 2006-2012 was dit 1500 euro lager. De vermogensongelijkheid op basis van de herziene cijfers komt hoger uit dan voorheen. De herziening betreft verbeteringen in de waarneming van vermogensbestanddelen, waaronder het aanmerkelijk belang.