Auteur: Noortje Pouwels-Urlings
Herziening van de Vermogensstatistiek 2006

Bijlage

De herziening van de Vermogensstatistiek heeft geleid tot een iets andere samenstelling van het vermogen. Belasting-, toeslag- en zorgschulden worden opgenomen onder overige schulden, het opgebouwd tegoed binnen spaar- en beleggingshypotheken wordt verrekend met de hypotheekschuld, het ter beschikking gesteld vermogen wordt bij overige bezittingen opgenomen en de winst uit medegerechtigdheid bij het ondernemingsvermogen. Deze bestanddelen zijn daarmee (net als vele andere detailposten) niet afzonderlijk zichtbaar in de gepubliceerde lijst van vermogensbestanddelen.

A.1 Samenstelling van het vermogen, 2019
Aantal huishoudens (x 1 000)Totaal bedrag (mld euro)Gemiddeld bedrag (1 000 euro)Doorsnee bedrag (1 000 euro)
Vermogen 7 823,9 1 669,1 52,0 213,3
Bezittingen 7 823,9 2 519,3 203,9 322,0
Financiele bezittingen 7 642,5 443,6 15,2 58,0
Bank- en spaartegoeden 7 640,8 311,9 13,9 40,8
Effecten 1 196,4 131,7 17,7 110,1
Onroerend goed 4 496,5 1 580,9 279,9 351,6
Eigen woning 4 443,4 1 441,4 276,6 324,4
Onroerend goed, overig 514,3 139,5 126,0 271,3
Ondernemingsvermogen 924,1 75,5 13,5 81,7
Aanmerkelijk belang 444,1 368,4 118,4 829,7
Overige bezittingen 395,8 50,8 41,3 128,3
Schulden 5 485,7 850,1 113,4 155,0
Hypotheekschuld eigen woning 3 768,6 715,9 10,0 190,0
Studieschuld 1 235,1 20,4 9,5 16,5
Schuld overig 2 734,3 113,8 1,7 41,6
Vermogen excl eigen woning7 823,9 943,6 120,6 14,6