Auteur: Noortje Pouwels-Urlings
Herziening van de Vermogensstatistiek 2006

1. Inleiding

Statistieken worden regelmatig herzien. Aanleiding hiervoor is vaak het beschikbaar komen van aanvullende bronnen, wijzigingen in de bronnen en wensen tot verbetering in de methodiek. Gegevens van de Belastingdienst vormen de voornaamste gegevensbron voor de Vermogensstatistiek. Aanleiding voor de huidige herziening (met uitkomsten vanaf 2006) is vooral de beschikbaarheid van gegevens over aanmerkelijk belang (paragraaf 2.1), opgebouwde tegoeden in spaar- en beleggingshypotheken (paragraaf 2.2) en belasting-, toeslag- en zorgschulden (paragraaf 2.3). Daarnaast is de waarneming van diverse vermogensposten verbeterd (paragraaf 2.4 en 2.5). Dit artikel vat de voornaamste punten van de herziening samen. Paragraaf 3 beschrijft het verschil in vermogen tussen de oude en nieuwe reeks en de vergelijkbaarheid in de tijd. Tot slot laat paragraaf 4 zien wat het effect van de herziening is op de vermogensongelijkheid.