De Nederlandse economie in 2021

7. Woningmarkt

Een bestaande koopwoning was in 2021 gemiddeld 15,2 procent duurder dan in 2020. Dit is de grootste prijsstijging na 2000 toen koophuizen ruim 18 procent duurder waren. Na een hoogtepunt in 2008 daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland. In 2013 werd het dieptepunt bereikt. Daarna zijn de prijzen gestegen en bereikte de prijsindex in 2021 het hoogste niveau sinds de meting in 1995 begon.

In 2021 was de prijsstijging van bestaande koopwoningen bijna twee keer zo hoog als in 2020. Toen was een bestaande koopwoning gemiddeld 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Het aantal transacties bedroeg in 2021 ruim 226 duizend woningen. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder.

Ondanks de coronacrisis bleven de huizenprijzen in 2021 stijgen. Oorzaken lijken onder meer de lage hypotheekrente, de schaarste op de woningmarkt, de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters, maar ook de lage werkloosheid en de hogere arbeidsparticipatie.

7.1 Prijsindex bestaande koopwoningen
jaar%-verandering (2015=100)
199542,5
199647,1
199752,7
199858,4
199967,9
200080,3
200189,2
200295
200398,4
2004102,6
2005106,6
2006111,5
2007116,2
2008119,7
2009115,6
2010113
2011110,3
2012103,1
201396,4
201497,2
2015100
2016105
2017113
2018123,2
2019131,7
2020141,9
2021163,4
Bron: CBS, Kadaster

Grootste prijsstijging in Flevoland

In alle provincies waren koopwoningen vorig jaar duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 19,2 procent het grootst in Flevoland. Verder varieerden de prijsstijgingen van 13,5 procent in Limburg tot 18,5 procent in Drenthe. Van de vier grootste steden in Nederland was alleen de prijsstijging van bestaande koopwoningen in Utrecht met 16 procent groter dan gemiddeld in Nederland.

7.2 Bestaande koopwoningen; prijsindex naar provincie, 2021
ProvinciesPrijzen bestaande koopwoningen (%-verandering t.o.v. 2020)
Flevoland (PV)19,2
Drenthe (PV)18,5
Groningen (PV)17,4
Gelderland (PV)17,1
Friesland (PV)17
Utrecht (PV)15,7
Zeeland (PV)15,7
Overijssel (PV)15,2
Noord-Holland (PV)15
Noord-Brabant (PV)14,1
Zuid-Holland (PV)13,9
Limburg (PV)13,5
Bron: CBS, Kadaster