Auteur: Stephen Chong, Kees van Leeuwen, Robin van den Oever, Marieke Rensman en Lia Siebeling
De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen

Samenvatting

Door overheidsmaatregelen is de jaarlijkse gaswinning in Groningen na 2013 met ruim 60 procent gedaald. Doordat daarnaast ook de aardgasprijzen daalden, is het aandeel van de delfstoffenwinning in de totale bruto toegevoegde waarde van Nederland gedaald van 3,7 procent in 2013 naar 0,7 procent in 2019. De aardgasbaten voor de Nederlandse schatkist namen af van 15,4 miljard euro in 2013 naar 1,1 miljard euro in 2019. Door de gaswinning die in deze periode heeft plaatsgevonden, maar vooral door het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen de komende jaren versneld af te bouwen, is de resterende waarde van de aardgasreserves gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar 8 miljard euro in 2019.

Toch vervult aardgas nog steeds een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het aandeel van aardgas in de binnenlandse energievoorziening was in 2019  even groot als in 2013, namelijk 44 procent. Vooral elektriciteitsproducenten zijn meer aardgas gaan verbruiken, omdat het relatief voordeliger is geworden om elektriciteit op te wekken met aardgas dan met steenkool. Het verbruik van aardgas door huishoudens en bedrijven in de landbouw en dienstverlening daalde wel. Om aan de vraag naar aardgas te blijven voldoen is Nederland meer gas gaan importeren.