Auteur: Stephen Chong, Kees van Leeuwen, Robin van den Oever, Marieke Rensman en Lia Siebeling
De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen

Referenties

Kamerbrief, 29 maart 2018, Kamerbrief over gaswinning Groningen.

Kamerbrief, 21 september 2020, Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021.

KEV 2019, Klimaat en Energieverkenning 2019.

TNO, 2020, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland, Jaarverslag 2019, in opdracht van Ministerie van EZK.

Gonzalez-Salazar et al, 2018. Review of the operational flexibility and emissions of gas- and coal-fired power plants in a future with growing renewables. Renewable and Sustainable Energy Reviews, volume 82, deel 1.