Auteur: Stephen Chong, Kees van Leeuwen, Robin van den Oever, Marieke Rensman en Lia Siebeling
De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen

6. Conclusie

Door overheidsmaatregelen om het aardbevingsrisico in Groningen te beperken is de aardgaswinning in Nederland sinds 2013 met ruim 60 procent gedaald. In combinatie met een lagere gasprijs heeft dit in dezelfde periode geleid tot een daling van de bruto toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning met ruim 75 procent. Tegelijkertijd daalden de aardgasbaten van de overheid van 15,4 miljard euro naar 1,1 miljard euro.

De aardgasreserves die economisch en sociaal-maatschappelijk als winbaar worden geacht zijn in deze periode gedaald van 1098 miljard m3naar 230 miljard m3. De monetaire waarde van de aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar 8 miljard euro in 2019.

Toch is Nederland voor de binnenlandse energievoorziening nog sterk afhankelijk van aardgas. Het aandeel van aardgas in het totale energieverbruik is tussen 2013 en 2019 per saldo gelijk gebleven op 44 procent. Vanuit de sectoren bezien is het beeld wisselend. Vooral elektriciteitsproducenten zijn sinds 2015 meer aardgas gaan verbruiken, omdat de kostprijs van aardgascentrales daalde ten opzichte van de kostprijs van kolencentrales. Het aardgasverbruik door andere sectoren daalde in deze periode wel.

Om aan de binnenlandse vraag naar aardgas te voldoen is de import en opslag van gas gestegen. Sinds 2018 is Nederland netto-importeur geworden van aardgas. Vooral de invoer van vloeibaar gemaakt gas (LNG) is de laatste jaren in opkomst.