De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

Samenvatting

Tussen 2008 en 2018 kwam de groei van het binnenlands product in grotere mate door een toename van het aantal gewerkte uren dan door de groei van de arbeidsproductiviteit. Ondanks de vergrijzing was het aantal gewerkte uren per inwoner in 2018 groter dan in de halve eeuw ervoor. In dit artikel wordt onderzocht of de groei van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking een verklaring kunnen bieden voor de vertraging van de groei van de arbeidsproductiviteit. Dit blijkt het geval. De groei van het aantal gewerkte uren heeft namelijk vooral plaatsgevonden in laagproductieve bedrijfstakken met weinig productiviteitsgroei. Daarnaast zijn ouderen en zelfstandigen een groter deel van de werkzame beroepsbevolking gaan uitmaken. Ook dit heeft de groei van de arbeidsproductiviteit gedrukt.