Regionale verdeelsleutel op basis van risicoscores voor voortijdig schoolverlaten

Bijlage 1: Begeleidingscommissie

Overzicht van organisaties die tijdens het onderzoeksproces om input zijn gevraagd. 

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ingrado
KBA Nijmegen
MBO-Raad
Ministerie van Binnenlandse Zaken
RMC-coördinatoren
ROC Gilde
Sociaal en Cultureel Planbureau
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO-Raad