Auteur: Mariëtte Goedhuys, Aafke Heringa, Erna van der Wal
Transformaties in de woningvoorraad 2020

2. Woningtransformaties

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het aantal feitelijke woningtransformaties wordt bepaald en wat de verhouding is tussen het aantal nieuwbouwwoningen en aantal woningtransformaties in de periode 2015-2020.

2.1 Hoe worden woningtransformaties bepaald?

Om de woningtransformaties te bepalen vormt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) de basis. De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De registratie omvat verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen die gevestigd zijn op een bepaald adres. Daarnaast bevat de BAG gegevens over panden waarin de verblijfsobjecten liggen. 

Op basis van de gegevens in de BAG wordt bepaald hoeveel woningtransformaties mogelijk hebben plaatsgevonden (per jaar). Om mogelijke woningtransformaties in een jaar vast te stellen zijn de kenmerken van panden en vbo’s op 1 januari van een jaar (peilmoment 1) vergeleken met die op 1 januari een jaar later (peilmoment 2). Nadat alle mogelijke woningtransformaties zijn vastgesteld, worden administratieve correcties zoveel mogelijk onderscheiden van feitelijke woningtransformaties. Om dit onderscheid te kunnen maken, zijn een aantal beslisregels opgesteld (zie bijlage 1).

2.2 Toepassen van beslisregels op mogelijke woningtransformaties

In 2020 zijn er 13 650 mogelijke woningtransformaties. Van deze mogelijke transformaties is 75 procent een feitelijke transformatie en 25 procent een administratieve correctie. In de periode 2015-2019 zijn deze percentages vergelijkbaar, het percentage feitelijke transformaties fluctueert van 74 procent in 2015 tot 78 procent in 2019 (figuur 2.2.1).

Figuur 2.2.1 Van mogelijke woningtransformaties naar feitelijke woningtransformaties
 Feitelijke woningtransformatiesNiet plausibel volgens BAG (basiscriteria)Niet plausibel volgens BRP (bewoning)Niet plausibel volgens BAG (oppervlakteverandering)Niet plausibel volgens combinatie BAG,BRP en WOZ
201510770902325975720
2016102352002025830805
20171023516514301125705
2018122101601730805710
201912480951835830705
2020102151301780660865

2.3 Nieuwbouw, ‘Overige toevoegingen’ en woningtransformaties

De woningvoorraad neemt toe door nieuwbouw en ‘overige toevoegingen’ (en correcties). Onder ‘overige toevoegingen’ vallen woningen die naast nieuwbouw ook nieuw zijn in de woningvoorraad zoals bijvoorbeeld woningtransformaties. In figuur 2.3.1. is het totaal van alle toevoegingen aan de woningvoorraad weergeven. Woningen die aan de woningvoorraad worden onttrokken door bijvoorbeeld sloop zijn in deze figuur buiten beschouwing gelaten. 

In 2020 is voor het eerst sinds 2015 een daling te zien in het aantal woningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Dat komt niet alleen door een lichte daling van het aantal nieuwbouwwoningen, maar ook door de daling van het aantal woningtransformaties en andere overige toevoegingen. Nieuwbouw blijft daarentegen de belangrijkste reden dat de woningvoorraad toeneemt.

Figuur 2.3.1 Toevoegingen aan de woningvoorraad
 NieuwbouwWoningtransformatieAndere overige toevoeging
2015483811077019709
2016548491023521074
2017629821023517606
2018665851221015152
2019715481248014731
2020699851021512874