Auteur: Inez Hubenet

Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021

Over deze publicatie

In opdracht van het CBR zal het CBS de komende jaren de gemiddelde prijs van een autorijles van 60 minuten in Nederland berekenen. De gemiddelde prijs van een autorijles is in maart 2021 vastgesteld op €47,30 met een 95% betrouwbaarheidsinterval van ongeveer €1,50. In deze publicatie wordt het onderzoek naar de gemiddelde prijs in 2021 en de wijze van onderzoek voor de komende jaren beschreven.