Auteur: Inez Hubenet
Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021

4. Resultaten

De gemiddelde prijs van één uur autorijles in Nederland is in maart 2021 €47,30 met een 95% betrouwbaarheidsinterval van ± € 1,50. Om de komende jaren een gemiddelde prijs te kunnen berekenen met een vergelijkbare betrouwbaarheid breidt het CBS de steekproef uit tot ongeveer 40 waarnemingen. Hierbij worden de waarnemingen verdeeld over alle provincies in Nederland en wordt op basis hiervan een gewogen gemiddelde prijs voor heel Nederland berekend op basis van het aantal rijscholen per provincie. De komende jaren zal het CBS de gemiddelde prijs steeds jaarlijks publiceren in januari over het voorgaande kalenderjaar. De eerstvolgende publicatie is dus in januari 2023 over het jaar 2022.