Auteur: Inez Hubenet
Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021

3. Bepaling van de gemiddelde prijs vanaf 2022

Momenteel worden de prijzen van autorijlessen maandelijks verzameld om de prijsontwikkeling te volgen voor de CPI. De huidige waarneming bevat de prijs van ongeveer 20 verschillende autorijscholen in heel Nederland. Er is onderzocht hoeveel waarnemingen er extra nodig zijn om de gemiddelde prijs van een losse rijles (per uur) voldoende betrouwbaar te kunnen bepalen. 

De CPI-dataset is vergeleken met de extra dataset van 203 prijswaarnemingen. Hieruit blijkt dat de gewogen gemiddelden van beide datasets redelijk dicht bij elkaar liggen en dat de betrouwbaarheidsintervallen elkaar voor een groot deel overlappen.

Voor de komende jaren willen we een balans vinden tussen een beperkte en kosten efficiënte waarneming en een voldoende betrouwbare waarneming. Uit de simulaties komt naar voren dat het toevoegen van 15 tot 20 extra eenheden het meest interessant is in de afweging tussen kosten en betrouwbaarheid. Meer is beter maar het toevoegen van nog meer eenheden verhoogd de betrouwbaarheid slechts in beperkte mate. Bij een schatting met 15 tot 20 extra eenheden, bovenop de huidige waarneming voor de CPI, komt het (afgeronde) bedrag van €47,30 ±1,50 als beste schatting voor een losse autorijles per uur naar voren.

Voor 2022 en volgende jaren is daarom de waarneming van prijzen voor een uur autorijles uitgebreid naar 40 waarnemingen per maand. Elke maand kan hiermee een gewogen gemiddelde prijs berekend worden en het rekenkundig gemiddelde van deze 12 maandprijzen is de gemiddelde prijs van een uur autorijles in Nederland, waarbij het 95% betrouwbaarheidsinterval ± € 1,50 bedraagt. Het CBS zal de komende jaren de gemiddelde prijs per kalenderjaar publiceren.