Auteur: Inez Hubenet
Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021

1. Inleiding

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de gemiddelde prijs van een autorijles in Nederland te berekenen. Het gaat om een autorijles van 60 minuten voor rijbewijs B in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar de prijs van een losse les. Rijlessen als onderdeel van een pakket worden dus niet meegenomen. 

Het CBS verzamelt prijzen voor de consumentenprijsindex (CPI) met als doel de ontwikkeling van de prijs te volgen. Er is bekeken of de steekproef uitgebreid moet worden om een voldoende betrouwbare gemiddelde prijs te kunnen berekenen. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek naar de gemiddelde prijs in 2021 toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt besproken op welke wijze de gemiddelde prijs in de komende jaren wordt berekend en de gevolgen voor de steekproefwaarneming voor de CPI. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten worden besproken.