Een op de drie zzp’ers heeft partner met vaste baan

© Hollandse Hoogte
Bijna een derde van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) had in 2016 een partner met een vaste baan. Die verhouding was voor mannelijke en vrouwelijke zzp’ers gelijk. Vrouwelijke zzp’ers hadden in meer gevallen ook een partner die zzp’er was, mannelijke zzp’ers waren dubbel zo vaak eenverdieners als de zzp-vrouwen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking.

Bij deze cijfers gaat het om degenen die hun hoofdbaan als zzp’er vervullen. Van die groep was in 2016 het percentage alleenstaanden bij de mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.
Wat betreft de diverse posities in de werkkring van hun partners (vaste baan, zzp’er, flexwerk), waren er tussen mannelijke en vrouwelijke zzp’ers vooral verschillen als het gaat om partners die ook zzp’er waren en om partners die niet werkten.

Bijna een kwart van de vrouwen had een zzp’er als partner, bij de mannen was dat bijna een op de zeven. Daarentegen was de groep eenverdieners (zzp’ers van wie de partner geen betaald werk heeft) bij de mannen het grootst, namelijk bijna een op de zes. Bij de vrouwelijke zzp’ers was dit fors lager, bijna een op de twaalf. De mannelijke zzp’ers hadden tevens iets vaker een partner met een flexibel contract.

Positie werkkring partners, 2016
 Geen partnerOverigFlexGeen werkZzpVast
Mannelijke
zzp"ers
27,63,57,116,215,130,5
Vrouwelijke
zzp"ers
27,16,34,37,823,930,7
Totaal27,54,5612,918,530,5

Meer zzp’ers zonder partner

Sinds 2006 is het aantal zzp’ers toegenomen van ruim 700 duizend naar ruim 1 miljoen in 2016. De verhoudingen ten aanzien van de arbeidsrelaties van de partners veranderden met die toename minder ingrijpend. Wel steeg zowel het aandeel mannelijke als vrouwelijke zzp’ers zonder partner ten opzichte van eerdere jaren. Ook het percentage partners met een flexibel contract nam bij beide groepen wat toe. Daarnaast hadden vrouwelijke zzp’ers in 2016 minder vaak dan tien jaar eerder een partner met een vast contract of een partner die ook zzp’er was. Tevens nam onder de mannen het aandeel eenverdieners af.

Positie werkkring partners
 Geen partnerOverigFlexGeen werkZzpVast
Mannelijke
zzp"ers 2006
25,14,24,719,116,430,4
Mannelijke
zzp"ers 2016
27,63,57,116,215,130,5
Mannelijke
zzp"ers 2006
21,86,12,77,728,433,3
Vrouwelijke
zzp"ers 2016
27,16,34,37,823,930,7

Oudere zzp’ers vaker eenverdiener

Oudere zzp’ers zijn vaker eenverdiener dan jongere. In 2016 was dat bij de 15- tot 25-jarigen 3 procent, bij de 65- tot 75-jarigen 44 procent. Voor de tussenliggende leeftijdsgroepen geldt: hoe ouder, des te hoger het percentage eenverdieners.

Voor de partners met een flexibele baan geldt het omgekeerde. De jongste categorie (15 tot 25 jaar) daargelaten hadden jongere zzp’ers vaker een partner met een flexibele baan dan oudere. Zo had van de 25- tot 35-jarigen 11 procent een partner met een flexibel contract, bij de 65- tot 75-jarigen was dat maar 3 procent.

Behalve in de twee jongste groepen is het aandeel zzp-partners vrijwel evenredig in alle leeftijdscategorieën. De groep partners met een vast contract is naar verhouding het grootst bij de groep 35- tot 45-jarige zzp’ers.

Positie werkkring partners zzp"ers naar leeftijd, 2016
 Geen partnerOverigFlexGeen werkZzpVast
15-24 jaar85,903,13,13,14,7
25-34 jaar392,6116,510,430,5
35-44 jaar21,45,66,57,419,140
45-54 jaar20,86,45,710,121,535,6
55-64 jaar20,24,14,618,823,428,9
65-74 jaar192,52,544,321,510,1