Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 817.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2020/'21* 743.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2020/'21* 60.621
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2020/'21* 13.237
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 681.543
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2020/'21* 621.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2020/'21* 49.634
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2020/'21* 10.647
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 135.941
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2020/'21* 122.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2020/'21* 10.987
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2020/'21* 2.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 489.383
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2020/'21* 420.819
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2020/'21* 55.885
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2020/'21* 12.679
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 475.565
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2020/'21* 416.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2020/'21* 48.125
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2020/'21* 10.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 13.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2020/'21* 4.039
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2020/'21* 7.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2020/'21* 2.019
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 331.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2020/'21* 325.969
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2020/'21* 4.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2020/'21* 571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 209.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2020/'21* 207.566
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2020/'21* 1.724
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2020/'21* 122.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2020/'21* 118.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2020/'21* 3.241
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2020/'21* 571
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2000/'01.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 april 2021:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.