Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 767.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2019/'20* 699.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2019/'20* 56.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2019/'20* 12.133
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 642.606
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2019/'20* 587.371
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2019/'20* 45.571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2019/'20* 9.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 125.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2019/'20* 111.658
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2019/'20* 10.907
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2019/'20* 2.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 463.382
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2019/'20* 399.789
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2019/'20* 52.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2019/'20* 11.583
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 450.166
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2019/'20* 396.369
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2019/'20* 44.124
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2019/'20* 9.673
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 13.216
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2019/'20* 3.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2019/'20* 7.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2019/'20* 1.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 306.895
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2019/'20* 301.658
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2019/'20* 4.678
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2019/'20* 559
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 194.979
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2019/'20* 193.344
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2019/'20* 1.635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2019/'20* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2019/'20* 111.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2019/'20* 108.314
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2019/'20* 3.043
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2019/'20* 559
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal eerstejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal eerstejaarsstudenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2000/'01.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.