Hoger onderwijs; ingeschrevenen, opleidingsfase en -vorm 2000/'01-2021/'22

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, opleidingsfase en -vorm 2000/'01-2021/'22

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 832.721
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2021/'22* 754.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2021/'22* 64.411
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2021/'22* 13.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 689.838
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2021/'22* 626.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2021/'22* 52.643
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2021/'22* 10.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 142.883
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2021/'22* 128.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2021/'22* 11.768
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2021/'22* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 491.499
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2021/'22* 419.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2021/'22* 59.483
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2021/'22* 12.946
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 476.635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2021/'22* 414.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2021/'22* 51.046
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2021/'22* 10.963
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 14.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2021/'22* 4.444
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2021/'22* 8.437
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2021/'22* 1.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 344.721
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Voltijd 2021/'22* 338.999
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Deeltijd 2021/'22* 5.134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfase totaal Duaal 2021/'22* 588
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 216.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Voltijd 2021/'22* 214.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Deeltijd 2021/'22* 1.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Bachelor- en doctoraalopleidingen Duaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2021/'22* 128.136
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2021/'22* 124.194
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2021/'22* 3.354
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2021/'22* 588
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2000/'01.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.