Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Voortgezet onderwijs Algemeen voortgezet onderwijs Vwo/lyceum Vwo-lyceum totaal (aantal) Voortgezet onderwijs Algemeen voortgezet onderwijs Havo/msvm (aantal) Voortgezet onderwijs Vmbo vanaf 2002/'03 Leerweg Vmbo-gt totaal (aantal) Voortgezet onderwijs Vmbo vanaf 2002/'03 Leerweg Vmbo-bk totaal (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950 Bachelor Hbo-voltijd totaal vanaf 1950 (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950 Bachelor Hbo-deeltijd totaal vanaf 1950 (aantal) Wetenschappelijk onderwijs Bachelor Bachelor totaal vanaf 1999 (aantal) Wetenschappelijk onderwijs Doctoraal Doctoraal totaal vanaf 1900 (aantal) Wetenschappelijk onderwijs Master Master totaal vanaf 2002 (aantal) Wetenschappelijk onderwijs Beroepsdiploma Beroepsdiploma totaal vanaf 1990 (aantal) Volwasseneneducatie Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Totaal vavo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 1900/'01 832 . .
Totaal mannen en vrouwen 1910/'11 1.411 162 395
Totaal mannen en vrouwen 1920/'21 2.294 238 663
Totaal mannen en vrouwen 1930/'31 3.553 252 954
Totaal mannen en vrouwen 1940/'41 6.952 573 1.178
Totaal mannen en vrouwen 1950/'51 8.466 1.053 5.710 522 2.100
Totaal mannen en vrouwen 1960/'61 12.452 2.942 11.130 1.572 2.159 .
Totaal mannen en vrouwen 1970/'71 22.162 19.002 16.122 6.808 5.879 .
Totaal mannen en vrouwen 1980/'81 29.568 42.549 27.242 15.317 9.227 6.646
Totaal mannen en vrouwen 1990/'91 31.769 35.001 29.618 9.043 19.106 2.204 3.410
Totaal mannen en vrouwen 2000/'01 26.971 30.185 44.139 8.999 109 20.425 2.438 5.360
Totaal mannen en vrouwen 2010/'11 32.641 42.404 46.446 45.156 52.204 9.429 30.849 1.399 31.779 3.934 8.249
Totaal mannen en vrouwen 2011/'12 32.089 43.995 45.422 43.967 55.243 9.846 35.879 1.179 36.556 4.100 7.504
Totaal mannen en vrouwen 2012/'13 32.842 43.706 48.683 44.071 51.373 8.190 33.212 663 32.517 4.014 8.217
Totaal mannen en vrouwen 2013/'14 31.816 44.560 50.823 45.509 53.398 7.515 32.865 265 34.324 4.066 7.005
Totaal mannen en vrouwen 2014/'15 33.182 45.450 53.061 47.214 57.245 6.859 34.811 134 36.439 4.083 7.343
Totaal mannen en vrouwen 2015/'16 32.677 48.077 54.306 48.585 58.915 6.576 34.360 48 37.269 4.001 7.148
Totaal mannen en vrouwen 2016/'17 34.478 47.063 54.312 48.891 62.525 5.837 35.013 10 38.360 4.034 7.178
Totaal mannen en vrouwen 2017/'18 35.221 48.296 52.908 47.045 64.192 6.063 35.106 0 39.958 4.025 7.876
Totaal mannen en vrouwen 2018/'19 35.094 48.201 52.859 44.895 62.211 5.824 36.401 0 41.843 3.887 7.836
Totaal mannen en vrouwen 2019/'20 38.462 53.200 55.265 44.161 61.690 5.769 38.226 0 42.635 3.700 8.079
Totaal mannen en vrouwen 2020/'21 36.800 48.990 50.200 41.690 64.990 6.370 43.070 0 47.810 4.040 3.610
Totaal mannen en vrouwen 2021/'22 35.610 45.420 47.390 39.120 60.490 6.000 41.670 0 47.900 3.730 5.260
Totaal mannen en vrouwen 2022/'23* 33.140 42.040 44.830 35.810 63.180 6.630 45.570 0 49.690 3.750 5.160
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 juni 2024:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2023/'24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Voortgezet onderwijs
Het totaal voortgezet onderwijs bevat hier de volgende onderwijssoorten van het voltijdonderwijs:
- middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo);
- meer uitgebreid lager onderwijs (mulo);
- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
- middelbare school voor meisjes (msvm);
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
- lyceum;
- gymnasium;
- atheneum/hogere burgerschool (hbs);
- lager beroepsonderwijs (lbo);
- voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), inclusief individueel beroepsonderwijs (ibo);
- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo);
- middenschool;
- handelsdagschool.

Vanaf 2002/'03 zijn de gediplomeerden van de mavo volledig overgegaan naar vmbo theoretische leerweg (vmbo-t).
Het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) telden in 2002/'03 nog enkele gediplomeerden. Deze onderwijssoorten zijn overgegaan naar vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) en gemengde leerweg (vmbo-g).

Gediplomeerden voor het staatsexamen vwo zijn vermeld bij volwasseneneducatie.
Algemeen voortgezet onderwijs
Reeks vanaf 1900/'01.

Het algemeen voortgezet onderwijs omvat het lyceum, vwo, gymnasium, atheneum, hbs, msvm, havo, (m)ulo, mavo, middenschool en de handelsdagschool.

In 1945 werden de diploma's zonder examen uitgereikt.
Vwo/lyceum
Reeks vanaf 1900/'01.
Vwo-lyceum totaal
Reeks vanaf 1900/'01.

Totaal van gymnasium, atheneum, hbs en vwo-ongedeeld (gymnasium-atheneum).
Havo/msvm
Reeks vanaf 1900/'01.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en de middelbare school voor meisjes (msvm).

De havo is ontstaan in 1968/'69 met de invoering van de Mammoetwet en trok hoofdzakelijk leerlingen die voorheen naar de middelbare school voor meisjes (msvm) of hogere burgerschool (hbs) gingen. De eerste havo examens werden afgenomen in 1972/'73. Voor die tijd waren er al wel experimentele havo opleidingen.

De gediplomeerden bij de hbs zijn geteld bij vwo.
Vmbo vanaf 2002/'03
Reeks vanaf 2002/'03.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Leerweg
Reeks vanaf 2002/'03.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar leerweg.
Vmbo-gt totaal
Reeks vanaf 2002/'03.

Gemengde (vmbo-g) en theoretische leerweg (vmbo-t) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs inclusief leerlingen met een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vmbo-bk totaal
Reeks vanaf 2002/'03.

Basisberoepsgerichte (vmbo-b) en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, inclusief leerlingen met een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

De basisberoepsgerichte leerwegen van het vmbo kunnen worden beschouwd als de opvolger van het lbo en het vbo.
Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.
Vóór 1950 zijn de gediplomeerden van dit niveau opgenomen in het nijverheidsonderwijs.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

De term 'hoger beroepsonderwijs' is voor het eerst officieel gebruikt in 1968 (Mammoetwet). In dat jaar kregen alle instellingen voor hbo de status van hogeschool. Vóór 1968 bestond het hbo uit verschillende onderwijssoorten zoals de kweekschool, de hogere technische school en de hogere land- en tuinbouwschool.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Bachelor
Reeks vanaf 1950/'51.

Bachelor, hoger beroepsonderwijs.
Tot invoering van de bachelor-masterstructuur (BaMa) in studiejaar 2002/'03 alle HBO-afgestudeerden (exclusief vervolgopleiding) en daarna alleen bachelor-gediplomeerden.
Hbo-voltijd totaal vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.

Bachelor, voltijd hoger beroepsonderwijs inclusief duaal onderwijs.
Vóór 1950 is dit niveau opgenomen in het nijverheidsonderwijs.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

De term 'hoger beroepsonderwijs' is voor het eerst officieel gebruikt in 1968. In dat jaar kregen alle instellingen voor hbo de status van hogeschool. Voor 1968/'69 bestond het hbo uit verschillende onderwijssoorten zoals de kweekschool, de hogere technische school en de hogere land- en tuinbouwschool.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Hbo-deeltijd totaal vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.

Bachelor, deeltijd hoger beroepsonderwijs.

Vanaf 1950 tot 1990 inclusief de overige niet genoemde sectoren.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

De term 'hoger beroepsonderwijs' is voor het eerst officieel gebruikt in 1968. In dat jaar kregen alle instellingen voor hbo de status van hogeschool. Voor 1968/'69 bestond het hbo uit verschillende onderwijssoorten zoals de kweekschool, de hogere technische school en de hogere land- en tuinbouwschool.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Wetenschappelijk onderwijs
Reeks vanaf 1900/'01.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Bachelor
Reeks vanaf 1999/'00.

Bachelor, wetenschappelijk onderwijs.
De bachelor-master structuur werd ingevoerd in 2002/'03. Voor die tijd waren er al wel experimentele bachelor opleidingen.
Bachelor totaal vanaf 1999
Reeks vanaf 1999/'00.

Bachelor, wetenschappelijk onderwijs, totaal

Inclusief de studenten waarvan de studierichting onbekend is.
Doctoraal
Reeks vanaf 1900/'01.

Voltooide universitaire opleiding 'oude stijl'. Met ingang van het studiejaar 2002/'03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Het masterdiploma is daarna in de plaats gekomen van het doctoraaldiploma.
Doctoraal totaal vanaf 1900
Reeks vanaf 1900/'01.

Doctoraal, wetenschappelijk onderwijs, totaal.
Door de intrede van het masterdiploma wordt vanaf 2002/'03 het doctoraaldiploma afgebouwd.

Inclusief de studenten waarvan de studierichting onbekend is.
Master
Reeks vanaf 2002/'/03.

Voltooide tweede fase van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs na de invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs. Een masteropleiding duurt meestal 1 à 2 jaar. Om toegang te krijgen tot een masteropleiding is een succesvolle afronding van een bacheloropleiding vereist.

Om een trendbreuk bij de diplomasoorten te voorkomen, tellen in deze tabel de masterdiploma's voor de beroepsopleidingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en alle universitaire lerarenopleidingen niet mee bij de wo-masters, maar bij het beroepsdiploma.
Master totaal vanaf 2002
Reeks vanaf 2002/'03.

Master, wetenschappelijk onderwijs, totaal.

Inclusief de studenten waarvan de studierichting onbekend is.
Beroepsdiploma
Reeks vanaf 1910/'11.

Beroepsdiploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) voor de opleidingen (dier-)geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, accountant, wijsbegeerte en alle universitaire lerarenopleidingen. Voorafgaand aan dit diploma heeft men in een eerder stadium van de opleiding een doctoraaldiploma behaald.
Beroepsdiploma totaal vanaf 1990
Reeks vanaf 1990/'91.

Beroepsdiploma, wetenschappelijk onderwijs, totaal

Inclusief de studenten waarvan de studierichting niet bekend is.
Volwasseneneducatie
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Reeks vanaf 1971/'72.

Tweedekansonderwijs waarbij volwassenen alsnog hun diploma of deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het vmbo (voorheen mavo), de havo of het vwo kunnen behalen.

Vanaf 2006/'07 kunnen ook leerlingen die ingeschreven zijn bij een school voor voortgezet onderwijs het vavo volgen aan een Regionaal Onderwijs Centrum (ROC). Het gaat hierbij vooral om deelnemers van 16 en 17 jaar. Deze groep is uitsluitend bij het vavo meegeteld. Een andere groep ingeschrevenen bij het vavo die geen contacturen hadden bij een ROC zijn niet in deze tabel opgenomen.
Totaal vavo
Reeks vanaf 1971/'72.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, totaal.