Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 juni 2020:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 beschikbaar.

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Algemeen voortgezet onderwijsVwo/lyceumVwo-lyceum totaal (aantal) Voortgezet onderwijsAlgemeen voortgezet onderwijsHavo/msvm (aantal) Vmbo vanaf 2002/'03LeerwegVmbo-gt totaal (aantal) Vmbo vanaf 2002/'03LeerwegVmbo-bk totaal (aantal) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950Mbo-bol voltijd naar sectorTotaal (aantal) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950Bbo-bbl naar sectorTotaal (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950BachelorHbo-voltijd totaal vanaf 1950 (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950BachelorHbo-deeltijd totaal vanaf 1950 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsBachelorBachelor totaal vanaf 1999 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsDoctoraalDoctoraal totaal vanaf 1900 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsMasterMaster totaal vanaf 2002 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsBeroepsdiplomaBeroepsdiploma totaal vanaf 1990 (aantal) VolwasseneneducatieVoortgezet algemeen volwassenenonderwijsTotaal vavo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 1900/'01 832 . .
Totaal mannen en vrouwen 1910/'11 1.411 162 395
Totaal mannen en vrouwen 1920/'21 2.294 238 663
Totaal mannen en vrouwen 1930/'31 3.553 252 954
Totaal mannen en vrouwen 1940/'41 6.952 573 1.178
Totaal mannen en vrouwen 1950/'51 8.466 1.053 3.032 . 5.710 522 2.100
Totaal mannen en vrouwen 1960/'61 12.452 2.942 9.411 . 11.130 1.572 2.159 .
Totaal mannen en vrouwen 1970/'71 22.162 19.002 25.611 . 16.122 6.808 5.879 .
Totaal mannen en vrouwen 1980/'81 29.568 42.549 36.573 . 27.242 15.317 9.227 6.646
Totaal mannen en vrouwen 1990/'91 31.769 35.001 57.425 . 29.618 9.043 19.106 2.204 3.410
Totaal mannen en vrouwen 2000/'01 26.971 30.185 74.976 49.330 44.139 8.999 109 20.425 2.438 5.360
Totaal mannen en vrouwen 2010/'11 32.641 42.404 46.446 45.156 85.000 59.947 52.204 9.429 30.849 1.399 31.779 3.934 8.249
Totaal mannen en vrouwen 2011/'12 32.089 43.995 45.422 43.967 88.950 59.256 55.243 9.846 35.879 1.179 36.556 4.100 7.504
Totaal mannen en vrouwen 2012/'13 32.842 43.706 48.683 44.071 94.688 57.615 51.373 8.190 33.212 663 32.517 4.014 8.217
Totaal mannen en vrouwen 2013/'14 31.816 44.560 50.823 45.509 99.371 52.793 53.398 7.515 32.865 265 34.324 4.066 7.005
Totaal mannen en vrouwen 2014/'15 33.182 45.450 53.061 47.214 103.860 43.933 57.245 6.859 34.811 134 36.439 4.083 7.343
Totaal mannen en vrouwen 2015/'16 32.677 48.077 54.306 48.585 102.205 37.157 58.915 6.576 34.360 48 37.269 4.001 7.148
Totaal mannen en vrouwen 2016/'17 34.478 47.063 54.312 48.891 104.702 37.496 62.525 5.837 35.013 10 38.360 4.034 7.178
Totaal mannen en vrouwen 2017/'18 35.221 48.296 52.908 47.045 100.536 36.613 64.192 6.063 35.106 0 39.958 4.025 7.876
Totaal mannen en vrouwen 2018/'19* 35.089 48.195 52.733 44.877 98.945 40.047 62.181 5.820 36.382 0 41.772 3.893 7.816
Bron: CBS.
Verklaring van tekens