Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingen (Aantal)
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Nederland 131.350
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Nederland 141.400
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Nederland 148.140
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Nederland 149.785
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Groningen (PV) 4.735
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Groningen (PV) 4.805
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Groningen (PV) 4.940
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Groningen (PV) 4.910
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Fryslân (PV) 5.570
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Fryslân (PV) 5.815
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Fryslân (PV) 5.970
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Fryslân (PV) 6.000
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Drenthe (PV) 4.125
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Drenthe (PV) 4.240
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Drenthe (PV) 4.400
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Drenthe (PV) 4.400
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Overijssel (PV) 8.755
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Overijssel (PV) 9.690
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Overijssel (PV) 10.085
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Overijssel (PV) 10.160
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Flevoland (PV) 2.745
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Flevoland (PV) 3.250
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Flevoland (PV) 3.475
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Flevoland (PV) 3.550
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Gelderland (PV) 15.115
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Gelderland (PV) 16.500
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Gelderland (PV) 17.280
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Gelderland (PV) 17.515
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Utrecht (PV) 9.315
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Utrecht (PV) 10.125
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Utrecht (PV) 10.575
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Utrecht (PV) 10.970
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Noord-Holland (PV) 23.510
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Noord-Holland (PV) 25.750
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Noord-Holland (PV) 27.235
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Noord-Holland (PV) 27.815
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Zuid-Holland (PV) 25.935
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Zuid-Holland (PV) 28.090
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Zuid-Holland (PV) 29.765
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Zuid-Holland (PV) 29.755
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Zeeland (PV) 3.250
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Zeeland (PV) 3.365
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Zeeland (PV) 3.415
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Zeeland (PV) 3.425
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Noord-Brabant (PV) 19.145
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Noord-Brabant (PV) 20.445
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Noord-Brabant (PV) 21.385
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Noord-Brabant (PV) 21.655
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 Limburg (PV) 9.155
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 Limburg (PV) 9.325
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 Limburg (PV) 9.605
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 Limburg (PV) 9.620
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.