Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
47 Detailhandel (niet in auto's) 2017 773,2 939,6 387,6 525,1 116.175 115.223 952 109.800 77.106 . . . . 76.401 . . . . . 15.538 11.079 2.718 1.874 845 67 1.675 14.666 701 5.575 461 703 2.843 321 1.302 2.761 2.490 6.375 372 -26 117 6.838
471 Supermarkten en warenhuizen 2017 356,3 374,9 131,0 144,7 39.676 39.169 507 37.778 28.020 . . . . 27.909 . . . 59 . 5.152 3.587 889 626 263 15 661 3.699 197 1.491 177 216 485 37 332 765 907 1.898 -136 -20 9 1.752
4711 Supermarkten 2017 319,6 334,3 114,7 126,1 36.051 35.557 495 34.340 25.955 . . . . 25.886 . . . 17 . 4.510 3.167 776 549 227 12 554 3.098 175 1.246 165 166 422 23 248 653 778 1.711 -17 -19 7 1.681
4719 Warenhuizen e.d. 2017 36,7 40,6 16,3 18,5 3.624 3.612 12 3.437 2.065 . . . . 2.023 . . . 42 . 643 419 113 77 36 3 107 601 23 245 12 50 63 13 84 112 129 187 -119 0 3 71
472 Winkels in voedingsmiddelen 2017 40,2 56,2 22,5 37,2 5.705 5.673 31 5.056 3.519 . . . . 3.512 . . . 3 . 758 562 142 98 44 5 50 686 68 246 41 40 116 22 49 104 93 649 -14 1 8 643
473 Tankstations 2017 13,7 15,2 9,4 10,4 9.763 9.759 4 9.563 8.709 . . . . 8.701 . . . . . 380 273 66 45 21 2 40 403 27 154 17 11 29 6 30 131 71 200 -6 1 24 219
474 Winkels in consumentenelektronica 2017 12,9 16,0 8,9 11,4 3.557 3.547 10 3.452 2.750 . . . . 2.718 . . . 24 . 385 287 69 48 21 1 29 274 13 119 3 14 37 10 29 48 43 105 -5 0 1 102
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2017 9,0 10,3 6,1 7,2 2.766 2.756 10 2.706 2.184 . . . . 2.159 . . . 21 . 288 211 51 34 16 1 26 205 10 86 2 10 30 8 21 39 29 60 -2 0 1 59
475 Winkels in overige huishoudwaren 2017 80,2 97,4 53,3 65,9 13.639 13.581 57 12.955 8.186 . . . . 7.993 . . . 164 . 2.232 1.574 397 264 134 15 245 2.212 113 856 49 113 504 51 145 383 325 684 -39 -9 -8 628
4751 Winkels in stoffen en textiel 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2017 34,3 40,0 23,5 28,0 6.301 6.264 37 5.912 3.876 . . . . 3.729 . . . 126 . 988 688 170 115 55 5 125 884 48 350 24 48 181 21 50 161 164 389 -22 -3 9 373
4753 Winkels in tapijt en gordijnen 2017 2,8 4,0 2,1 3,2 481 480 1 439 251 . . . . 241 . . . 8 . 95 66 17 10 7 0 11 84 6 34 1 8 13 3 6 13 10 42 -4 0 2 41
4754 Winkels elektr. huishoudapparatuur 2017 1,0 1,8 0,7 1,5 211 210 1 188 139 . . . . 138 . . . 0 . 22 18 4 3 1 0 1 26 2 10 1 2 4 1 2 3 2 23 -1 0 1 22
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2017 41,5 50,4 26,7 32,3 6.558 6.540 18 6.335 3.873 . . . . 3.837 . . . 29 . 1.116 794 205 134 71 9 108 1.197 56 450 22 54 303 24 85 203 149 223 -13 -6 -20 184
476 Winkels in recreatieartikelen 2017 27,2 36,0 16,8 24,5 4.519 4.493 25 4.210 2.901 . . . . 2.888 . . . 5 . 583 437 102 73 29 3 40 658 38 282 32 31 108 18 48 102 68 308 -19 -1 6 295
4764 Winkels in vrijetijdsartikelen 2017 16,6 22,1 11,0 15,8 2.951 2.939 12 2.695 1.835 . . . . 1.825 . . . 3 . 402 302 68 48 20 2 29 411 24 165 27 24 72 13 26 62 47 257 -12 1 4 249
4765 Speelgoedwinkels 2017 4,6 5,8 2,3 3,3 598 595 3 600 423 . . . . 423 . . . 0 . 71 53 13 9 4 0 5 99 6 47 1 2 15 1 9 17 7 -2 -3 -1 0 -5
477 Winkels in overige artikelen 2017 211,1 247,2 124,9 154,9 27.838 27.553 285 25.875 15.386 . . . . 15.327 . . . . . 4.919 3.663 893 614 279 18 344 4.901 216 2.214 100 169 824 118 441 820 669 1.963 609 1 56 2.629
4771 Winkels in kleding 2017 82,0 92,2 49,5 58,2 10.047 10.004 43 9.674 5.449 . . . . 5.425 . . . 16 . 1.761 1.333 317 223 94 6 104 2.180 91 1.140 35 67 325 37 154 331 284 373 590 3 9 975
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2017 16,2 18,2 9,8 11,5 1.888 1.881 7 1.737 1.000 . . . . 998 . . . 1 . 303 232 56 40 16 1 14 390 18 187 4 10 77 8 26 60 44 151 -6 0 1 146
4773 Apotheken 2017 26,9 28,1 17,2 18,0 4.637 4.603 34 4.345 2.929 . . . . 2.921 . . . . . 923 674 176 112 64 4 69 385 10 110 13 14 23 13 87 114 109 292 6 -1 1 299
4774 Drogisten, orthopedische winkels 2017 32,1 33,8 14,1 15,7 3.729 3.610 119 3.439 2.252 . . . . 2.247 . . . 1 . 601 458 104 75 29 1 39 533 17 226 7 8 133 17 25 100 53 290 52 0 22 365
4775 Winkels in parfums en cosmetica 2017 6,8 7,6 4,0 4,4 1.192 1.154 38 986 543 . . . . 543 . . . 0 . 163 110 28 19 8 0 26 262 4 113 1 3 51 3 56 30 18 206 0 0 0 205
4776 Bloemen-, dierenwinkels, tuincentra 2017 22,0 29,3 13,0 19,4 2.661 2.653 8 2.444 1.523 . . . . 1.518 . . . 4 . 435 318 80 57 23 4 34 423 38 153 18 30 68 14 36 66 63 217 -17 0 7 207
4777 Juweliers 2017 6,0 7,6 3,7 5,3 904 902 2 814 519 . . . . 514 . . . 4 . 140 108 26 18 9 0 5 136 6 56 4 5 31 5 13 17 19 90 -5 0 4 89
4778 Winkels in overige artikelen (rest) 2017 15,8 22,3 11,4 17,2 2.405 2.372 33 2.110 1.050 . . . . 1.039 . . . 8 . 505 376 91 60 31 3 35 483 22 178 14 21 107 16 37 87 72 295 -9 -2 9 294
478 Markthandel 2017 6,7 20,1 3,1 15,4 1.300 1.296 4 1.062 753 . . . . 750 . . . 1 . 90 69 16 12 4 1 5 198 8 41 8 43 42 8 11 37 22 238 -3 -1 2 236
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2017 24,8 76,6 17,8 60,8 10.180 10.152 27 9.848 6.882 . . . . 6.603 . . . 230 . 1.039 629 145 94 51 6 259 1.636 21 174 33 67 699 52 218 373 292 331 -16 0 18 334
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2017 22,4 67,5 16,2 53,3 9.365 9.346 18 9.132 6.371 . . . . 6.109 . . . 225 . 961 575 132 86 46 6 248 1.523 15 152 29 49 677 47 207 347 277 233 -13 0 18 238
4799 Colportage, straathandel e.d. 2017 2,4 9,0 1,6 7,4 815 806 9 717 511 . . . . 494 . . . 6 . 78 54 13 9 5 1 11 113 5 22 5 18 22 5 11 26 14 98 -3 0 0 96
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2022:
Cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Veel bedrijven hebben in 2020 loonkostensubsidies (NOW-regeling) ontvangen als steunmaatregel tijdens de corona-crisis. Deze loonkostensubsidies worden in de productiestatistieken in mindering gebracht op de uitbetaalde lonen. In sommige gevallen zullen bedrijven (een deel van) deze subsidies terug moeten betalen. Dat betekent dat de totale loonkosten voor bedrijven hoger uit kunnen komen dan weergegeven in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2023 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.