VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019'/'20 beschikbaar.

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 7.876 1.338 4.332 2.206
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2017/'18 5.490 804 3.115 1.571
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 2.383 533 1.216 634
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 3 1 1 1
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 3.592 644 2.021 927
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2017/'18 2.551 389 1.488 674
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 1.040 255 533 252
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 1 0 0 1
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 4.283 694 2.310 1.279
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2017/'18 2.939 415 1.627 897
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 1.343 278 683 382
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2017/'18 1 1 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens