VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geslaagde deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over he schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2017/'18 7.876 1.338 4.332 2.206
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond 2017/'18 5.490 804 3.115 1.571
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond 2017/'18 2.383 533 1.216 634
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2017/'18 3 1 1 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2017/'18 7.788 1.300 4.294 2.194
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2017/'18 5.431 781 3.089 1.561
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Met migratieachtergrond 2017/'18 2.355 518 1.205 632
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2017/'18 2 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond 2017/'18 87 38 37 12
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2017/'18 59 23 26 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2017/'18 28 15 11 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2017/'18 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens