Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Levensverwachting (jaar )
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1861 tot 1866 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1901 tot 1906 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1926 tot 1931 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1950 71,43
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1951 tot 1956 72,03
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1970 73,60
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1976 tot 1981 75,33
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1990 77,02
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2001 tot 2006 78,83
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2015 81,48
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2016 81,54
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2017 81,73
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2018 81,78
Mannen 0 jaar 1861 tot 1866 36,46
Mannen 0 jaar 1901 tot 1906 49,35
Mannen 0 jaar 1926 tot 1931 62,48
Mannen 0 jaar 1950 70,29
Mannen 0 jaar 1951 tot 1956 70,70
Mannen 0 jaar 1970 70,81
Mannen 0 jaar 1976 tot 1981 72,10
Mannen 0 jaar 1990 73,84
Mannen 0 jaar 2001 tot 2006 76,42
Mannen 0 jaar 2015 79,73
Mannen 0 jaar 2016 79,88
Mannen 0 jaar 2017 80,06
Mannen 0 jaar 2018 80,16
Vrouwen 0 jaar 1861 tot 1866 38,24
Vrouwen 0 jaar 1901 tot 1906 52,21
Vrouwen 0 jaar 1926 tot 1931 63,94
Vrouwen 0 jaar 1950 72,58
Vrouwen 0 jaar 1951 tot 1956 73,39
Vrouwen 0 jaar 1970 76,50
Vrouwen 0 jaar 1976 tot 1981 78,62
Vrouwen 0 jaar 1990 80,11
Vrouwen 0 jaar 2001 tot 2006 81,08
Vrouwen 0 jaar 2015 83,13
Vrouwen 0 jaar 2016 83,13
Vrouwen 0 jaar 2017 83,32
Vrouwen 0 jaar 2018 83,33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar en 5 jaren) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland.

Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Sterftekans naar geslacht en leeftijd;
- Levenden (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Overledenen (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
- perioden van één jaar: vanaf 1950
- perioden van vijf jaren: vanaf 1861 tot 1866.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2023:
Definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levensverwachting
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen waarop de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.