Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn Totaal endocriene, voedings-, stofwiss.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen Totaal psychische stoornissen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 10 Ziekten van huid en subcutis (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef.. Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel Totaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) 13 Zwangerschap, bevalling en kraambed. (aantal) 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen Totaal aangeboren afwijkingen (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind.. Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte.. (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1950 3.100 15.311 347 1.098 1.323 1.267 28.407 5.265 2.924 131 374 2.821 241 3.000 1.390 4.912 3.629
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1960 832 19.982 269 1.966 584 1.275 37.870 6.380 3.056 161 321 2.340 93 2.162 1.452 3.568 5.009
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1970 828 26.267 276 1.933 790 1.594 49.717 7.802 3.297 125 392 2.538 32 1.554 1.310 3.565 7.591
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1980 617 31.178 304 1.732 306 1.700 51.246 7.007 3.920 409 509 2.445 16 660 785 5.350 6.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1990 1.102 35.815 609 4.553 1.109 2.653 51.620 10.671 4.623 596 837 2.530 15 596 751 5.438 5.306
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 1.630 38.805 367 4.317 5.133 2.888 49.191 14.677 5.337 498 812 2.809 18 531 601 7.744 5.169
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2010 2.104 43.516 437 3.845 7.617 4.704 39.009 13.016 5.266 409 877 3.472 4 356 452 5.226 5.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2016 3.054 46.976 511 3.611 11.957 8.392 38.647 11.984 4.649 253 1.149 3.210 6 355 441 6.088 7.714
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2017 3.132 46.556 510 3.567 12.598 8.430 38.153 12.965 4.475 300 1.173 3.305 3 374 471 6.231 7.971
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2018 3.323 46.657 543 3.570 13.017 8.973 37.795 14.044 4.723 294 1.128 3.361 5 328 507 6.464 8.631
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen de definitieve cijfers over 2019.

Toelichting onderwerpen

1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136;
ICD-6+7: 000-138
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239;
ICD-6+7: 140-239
3 Zktn bloed, bloedvormende organen en..
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D50-D89;
ICD-9: 279-289 excl. 279.8;
ICD-8: 280-289;
ICD-6+7: 290-299
4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn
4 Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279;
ICD-6+7: 250-289
Totaal endocriene, voedings-, stofwiss..
Totaal endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279;
ICD-6+7: 250-289
5 Psychische en gedragsstoornissen
5 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315;
ICD-6+7: 300-326
Totaal psychische stoornissen
Totaal psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315;
ICD-6+7: 300-326
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
Totaal ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389;
ICD-6+7: 340-398
7 Ziekten van hart en vaatstelsel
7 Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458;
ICD-6+7: 330-334, 400-468
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
8 Ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519;
ICD-6+7: 240-241, 470-527
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519;
ICD-6+7: 240-241, 470-527
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577;
ICD-6+7: 530-587
Totaal ziekten spijsverteringsorganen
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577;
ICD-6+7: 530-587
10 Ziekten van huid en subcutis
10 Ziekten van huid en subcutis (onderhuids bindweefsel).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: L00-L99;
ICD-9: 680-709;
ICD-8: 680-709;
ICD-6+7: 242-244, 690-716
11 Ziekten botspierstelsel en bindweef..
11 Ziekten botspierstelsel en bindweefsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738;
ICD-6+7: 720-749
Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl
Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738;
ICD-6+7: 720-749
12 Ziekten van urogenitaal stelsel
12 Ziekten van urogenitaal stelsel; Ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792;
ICD-6+7: 590-637, 792
Totaal zktn urinewegen en gesl. organen
Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792
13 Zwangerschap, bevalling en kraambed.
13 Complicaties van zwangerschap, bevalling, kraambed (moedersterfte).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: O00-O99;
ICD-9: 630-676;
ICD-8: 630-678;
ICD-6+7: 640-689
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
14 Aandoeningen van de perinatale periode.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: P00-P96;
ICD-9: 760-779;
ICD-8: 760-779;
ICD-6+7: 760-776
15 Aangeboren afwijkingen
15 Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759;
ICD-6+7: 750-759
Totaal aangeboren afwijkingen
Totaal aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759;
ICD-6+7: 750-759
16 Sympt., afwijkende klinische bevind..
16 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte..
Totaal symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796;
ICD-6+7: 780-791, 793-795
17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999
Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999;
ICD-6+7: E800-E999