Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwelijkssluiting Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluiting Huwelijkssluitingen, relatief (per 1 000 inwoners) Huwelijkssluiting Tussen man en vrouw (aantal) Huwelijkssluiting Tussen mannen (aantal) Huwelijkssluiting Tussen vrouwen (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen vrouwen (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Totaal nieuw gesloten partnerschappen (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Tussen vrouwen (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Totaal huwelijken omgezet in partners... (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Tussen vrouwen (aantal)
1998 86.956 5,5 86.956 4.626 1.616 1.686 1.324 4.626 . . .
1999 89.428 5,7 89.428 3.257 1.500 894 863 3.257 . . .
2000 88.074 5,5 88.074 2.922 1.322 815 785 2.922 . . .
2001 82.091 5,1 79.677 1.339 1.075 3.377 2.847 285 245 2.188 1.670 280 238 1.189 1.177 5 7
2002 85.808 5,3 83.970 935 903 8.321 7.774 269 278 3.532 3.044 250 238 4.789 4.730 19 40
2003 80.427 5,0 78.928 735 764 10.119 9.577 262 280 4.790 4.305 235 250 5.329 5.272 27 30
2004 73.441 4,5 72.231 579 631 11.156 10.573 261 322 5.640 5.148 220 272 5.516 5.425 41 50
2005 72.263 4,4 71.113 570 580 11.307 10.699 279 329 6.262 5.744 234 284 5.045 4.955 45 45
2006 72.369 4,4 71.157 579 633 10.801 10.182 295 324 6.848 6.315 257 276 3.953 3.867 38 48
2007 72.485 4,4 71.114 663 708 10.550 9.945 269 336 7.330 6.804 240 286 3.220 3.141 29 50
2008 75.438 4,6 74.030 656 752 10.842 10.231 298 313 7.972 7.450 259 263 2.870 2.781 39 50
2009 73.477 4,4 72.119 573 785 9.497 9.002 221 274 8.921 8.434 217 270 576 568 4 4
2010 75.399 4,5 74.045 660 694 9.571 9.084 234 253 9.571 9.084 234 253
2011 71.572 4,3 70.217 601 754 9.945 9.464 235 246 9.945 9.464 235 246
2012 70.315 4,2 69.030 544 741 9.224 8.789 217 218 9.224 8.789 217 218
2013 64.549 3,8 63.327 522 700 9.445 9.038 208 199 9.445 9.038 208 199
2014 65.333 3,9 64.074 532 727 10.363 9.962 201 200 10.363 9.962 201 200
2015 64.308 3,8 62.912 647 749 12.772 12.331 202 239 12.772 12.331 202 239
2016 65.249 3,8 63.813 665 771 15.706 15.090 286 330 15.706 15.090 286 330
2017 64.402 3,8 63.027 620 755 17.866 17.194 316 356 17.866 17.194 316 356
2018 64.315 3,7 62.813 682 820 19.830 19.181 311 338 19.830 19.181 311 338
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 13 juli 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluiting
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief het sluiten van een geregistreerd partnerschap.
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Voor de periode 1953 tot en met september 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Tot 1953 geldt de huidige definitie.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwelijkssluitingen, relatief
Huwelijkssluitingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
Tussen vrouwen
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
Partnerschapsregistraties
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch.
Welke partnerschappen zijn meegeteld?
Partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.
Totaal gesloten partnerschappen
Totaal partnerschapsregistraties
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen
Nieuw gesloten partnerschappen
Gesloten partnerschappen van personen met voorgaande burgerlijke staat ongehuwd, verweduwd of gescheiden.

Ongehuwd:
Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Totaal nieuw gesloten partnerschappen
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen
Huwelijk omgezet in partnerschap
Vanaf 1 april 2001 tot 1 maart 2009 was het mogelijk om een huwelijk om te laten zetten in een partnerschapsregistratie door een ambtenaar van Burgerzaken.
Totaal huwelijken omgezet in partners...
Totaal huwelijken omgezet in partnerschappen.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen