Overledenen; kerncijfers

Overledenen; kerncijfers

Geslacht Perioden Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorte (jaar) Gemiddelde leeftijd bij overlijden (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 1950 75.929 71,4 61,2
Totaal mannen en vrouwen 1960 87.825 73,3 66,1
Totaal mannen en vrouwen 1970 109.619 73,6 68,5
Totaal mannen en vrouwen 1980 114.279 75,8 71,4
Totaal mannen en vrouwen 1990 128.824 77,0 73,7
Totaal mannen en vrouwen 2000 140.527 78,1 75,2
Totaal mannen en vrouwen 2001 140.377 78,3 75,2
Totaal mannen en vrouwen 2002 142.355 78,4 75,4
Totaal mannen en vrouwen 2003 141.936 78,7 75,6
Totaal mannen en vrouwen 2004 136.553 79,2 75,6
Totaal mannen en vrouwen 2005 136.402 79,5 75,9
Totaal mannen en vrouwen 2006 135.372 79,8 76,2
Totaal mannen en vrouwen 2007 133.022 80,2 76,3
Totaal mannen en vrouwen 2008 135.136 80,4 76,6
Totaal mannen en vrouwen 2009 134.235 80,7 76,6
Totaal mannen en vrouwen 2010 136.058 80,8 76,9
Totaal mannen en vrouwen 2011 135.741 81,1 77,0
Totaal mannen en vrouwen 2012 140.813 81,1 77,4
Totaal mannen en vrouwen 2013 141.245 81,3 77,6
Totaal mannen en vrouwen 2014 139.223 81,6 77,6
Totaal mannen en vrouwen 2015 147.134 81,5 78,1
Totaal mannen en vrouwen 2016 148.997 81,5 78,1
Totaal mannen en vrouwen 2017 150.214 81,7 78,4
Totaal mannen en vrouwen 2018 153.363 81,8 78,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 22 september 2021:
De definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd;

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte.
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van overleden personen.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest. Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.