Bevolking; kerncijfers

Bevolking; kerncijfers

Perioden Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen Totale bevolking (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen Jonger dan 20 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 20 tot 40 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 40 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 65 tot 80 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 80 jaar of ouder (aantal)
1950 10.026.773 3.742.499 2.951.369 2.562.311 670.995 99.599
1955 10.680.023 4.000.883 2.997.145 2.792.024 765.017 124.954
1960 11.417.254 4.331.042 3.098.779 2.968.611 864.423 154.399
1965 12.212.269 4.631.281 3.227.357 3.191.097 976.752 185.782
1970 12.957.621 4.657.606 3.650.362 3.338.678 1.089.232 221.743
1975 13.599.092 4.646.232 4.026.470 3.466.969 1.201.043 258.378
1980 14.091.014 4.431.785 4.441.579 3.602.326 1.303.447 311.877
1985 14.453.833 4.084.506 4.795.956 3.843.625 1.359.038 370.708
1990 14.892.574 3.822.205 4.912.128 4.252.617 1.477.909 427.715
1995 15.424.122 3.760.155 4.981.153 4.649.238 1.557.819 475.757
2000 15.863.950 3.873.008 4.761.504 5.076.996 1.652.103 500.339
2005 16.305.526 3.987.957 4.467.783 5.561.116 1.715.097 573.573
2010 16.574.989 3.928.334 4.192.772 5.915.555 1.890.334 647.994
2015 16.900.726 3.828.059 4.134.447 5.930.535 2.272.709 734.976
2018 17.181.084 3.810.656 4.253.083 5.878.229 2.460.202 778.914
2019 17.282.163 3.791.838 4.309.987 5.866.334 2.515.184 798.820
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking naar geslacht;
- Bevolking naar burgerlijke staat;
- Bevolking naar leeftijd;
- Bevolking naar migratieachtergrond;
- Particuliere huishoudens;
- Personen in institutionele huishoudens;
- Bevolkingsgroei;
- Bevolkingsdichtheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 13 oktober 2021:
Definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2020 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In de tweede helft van 2022 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2021 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Bevolking naar leeftijd, aantallen
Bevolking naar leeftijd in aantallen.
Totale bevolking
Jonger dan 20 jaar
Personen jonger dan 20 jaar.
20 tot 40 jaar
Personen van 20 tot 40 jaar.
40 tot 65 jaar
Personen van 40 tot 65 jaar.
65 tot 80 jaar
Personen van 65 tot 80 jaar.
80 jaar of ouder
Personen van 80 jaar of ouder.