Hoeveel kinderen worden er per jaar geboren?

Kijk voor de laatste cijfers naar de bevolkingsontwikkeling per maand op StatLine.

Het aantal kinderen dat in Nederland geboren wordt schommelt tussen de 160 en 210 duizend per jaar. Uitzondering was de naoorlogse babyboom. In 1946 werd een absoluut geboorterecord gevestigd met 284 duizend levendgeborenen. In de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig bleef het jaarlijks aantal geboorten hoog, tussen de 230 en 250 duizend. In de eerste helft van de jaren zeventig begon het aantal geboorten vervolgens snel te dalen.
Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw is in de vorige eeuw sterk afgenomen. Het totaal (leeftijdsspecifiek) vruchtbaarheidscijfer, een benadering van dit gemiddeld kindertal, daalde van 4,5 in 1900 naar rond de 1,7 aan het begin van deze eeuw. Het aantal geboorten bevindt zich daarmee al enige tijd onder het niveau waarop de bevolking zichzelf op den duur kan vervangen (ca. 2,1 kinderen per vrouw).

Meer cijfers, nieuws en achtergronden staan op de themapagina bevolking.