Worden de inflatiecijfers met terugwerkende kracht aangepast?

Nee. De CPI vormt in vele wetten en publieke en private overeenkomsten de berekeningsgrondslag voor de aanpassing van de financiële verplichtingen gedurende de looptijd van een overeenkomst of van een uitkering of een fiscaal/financieel recht of plicht jegens de overheid. Dit betekent dat een eenmaal vastgestelde CPI de status heeft van een zogenoemd rechtsfeit.