Wat zijn de verschillen tussen de onderzoeksresultaten van 31 oktober 2022 en 2 maart 2023?

Op 31 oktober 2022 publiceerde het CBS de eerste onderzoeksuitkomsten tot en met augustus 2022 op basis van de nieuwe brondata. Hierbij werden de uitkomsten van verschillende berekeningsmethoden met elkaar vergeleken. Bij deze eerste uitkomsten bestond nog veel onzekerheid over de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de data van energieleveranciers. Hierdoor hadden de cijfers van de verschillende onderzochte methoden nog een grote bandbreedte aan mogelijke uitkomsten.

Op 2 maart 2023 heeft het CBS een update van de onderzoeksreeks gepubliceerd met uitkomsten tot en met december 2022. Inmiddels is vastgesteld welke prijsindexmethode het meest geschikt is en is er meer zekerheid over de data. De bandbreedte waarbinnen de uitkomsten van de nieuwe methode bewegen is daarmee aanzienlijk kleiner en heeft betrekking op de onzekerheid in de data van energieleveranciers die nog niet verwerkt zijn.

De inflatiecijfers volgens de onderzoeksreeks zoals op 2 maart 2023 gepresenteerd, blijken laag uit te vallen binnen de waaier van mogelijke uitkomsten van 31 oktober 2022. In sommige maanden komen de cijfers zelfs uit onder de bandbreedte van 31 oktober 2022. Dat laatste is het gevolg van het feit dat de sommige belastingen en heffingskortingen per 1 januari 2022 nog niet correct in de onderzoeksreeks waren verwerkt en is met name zichtbaar in de prijsontwikkeling voor elektriciteit.