Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2022

Erratum:

Op 13 september 2023 is deze tabel gepubliceerd. Er zat een foutje in het cijfer over mantelzorgers van 18-64 jaar. Onze excuses hiervoor. De cijfers in het Excelbestand zijn aangepast met de correcte cijfers. Op 15 december 2023 is de tabel ook aangevuld met de cijfers uit de Gezondheidsmonitor van 2022.

De NIET gecorrigeerde cijfers psychische-gezondheid-in-nederland-2010-2022
Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Op basis van de CBS Gezondheidsenquêtes van 2010 t/m 2022 worden gegevens over psychische gezondheid en zelfgerapporteerde depressie weergegeven, over de bevolking van Nederland en over de groepen mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening.
Op basis van de Gezondheidsmonitor van 2012 en 2016, 2020 en 2022 van de GGD-en, RIVM en het CBS, wordt gerapporteerd over angst-/depressieklachten, over de bevolking van Nederland en over de groep mantelzorgers.

Bekostigd door: Trimbos-instituut.