Energieprijzen en de CPI: veelgestelde vragen

FAQ CPI

  1. Waarom werkt het CBS aan een aangepaste methode voor het meten van energieprijzen?
  2. Dit fenomeen is al een tijd bekend. Waarom heeft het CBS deze aangepaste methode niet al ingevoerd?
  3. Wanneer gaat het CBS de gewijzigde methode invoeren?
  4. Worden de inflatiecijfers met terugwerkende kracht aangepast?
  5. Valt er al iets te zeggen over de uitkomsten?
  6. Wat betekent dit voor het gebruik van de CPI voor indexatie van contracten en tarieven? Is de huidige CPI daarvoor nog wel geschikt?
  7. Welk effect heeft de subsidie van 190 euro in november en december 2022 op de inflatie?
  8. Welk effect heeft het prijsplafond voor energie op de inflatie?
  9. Vanaf januari 2023 gaat het CBS de CPI enkele dagen eerder publiceren. Waarom is dat en wat betekent dat?