Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over het aantal landbouwbedrijven in Nederland, de economische omvang van de bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven, per klasse van economische omvang van de bedrijven.
Deze informatie wordt gepresenteerd voor totaal Nederland en voor de diverse (hoofd)bedrijfstypen.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2020: de cijfers van 2019 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 19 november 2019: naar aanleiding van verbetering van de afleidingsregels voor pluimvee zijn de cijfers van 2018 herzien.
Daarbij zijn tevens de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.

Wijzigingen per 13 september 2019: als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast.
Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers van het lopende jaar. De definitieve cijfers komen drie maanden later.

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

SO-klassen Bedrijfstypen Perioden Aantal bedrijven (aantal) Economische omvang (SO) (1 000 euro) Oppervlakte cultuurgrond (ha)
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2000 97.390 18.937.653 1.975.504
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2005 81.750 18.314.047 1.937.695
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2010 72.325 19.607.467 1.872.319
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2016 55.690 24.100.314 1.815.866
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2017 54.850 24.008.874 1.818.588
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2018 53.910 23.841.371 1.822.366
Alle SO-klassen Totaal alle bedrijfstype 2019 53.235 23.877.947 1.816.318
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2000 14.800 1.211.026 481.163
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2005 13.060 1.145.752 471.626
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2010 11.960 1.264.140 460.568
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2016 10.825 1.695.395 444.582
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2017 10.690 1.727.435 445.371
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2018 10.835 1.740.896 454.038
Alle SO-klassen Totaal akkerbouwbedrijven 2019 10.980 1.754.802 455.790
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2000 16.910 7.122.667 90.024
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2005 13.415 7.451.227 91.459
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2010 10.200 7.428.061 92.091
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2016 7.390 7.430.180 92.101
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2017 7.080 7.447.530 93.717
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2018 6.740 7.500.829 93.941
Alle SO-klassen Totaal tuinbouwbedrijven 2019 6.785 7.785.679 94.879
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 2.385 279.788 22.164
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 1.915 259.513 19.472
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 1.825 377.802 21.340
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 1.610 460.959 21.853
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 1.610 463.685 21.750
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 1.585 476.200 22.142
Alle SO-klassen Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 1.585 474.334 22.153
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2000 45.100 5.411.033 1.075.496
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2005 40.385 5.308.353 1.100.034
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2010 38.025 5.837.739 1.077.319
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2016 27.915 8.481.836 1.062.085
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2017 27.560 8.310.873 1.053.622
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2018 26.895 8.112.248 1.043.904
Alle SO-klassen Totaal graasdierbedrijven 2019 26.295 7.990.142 1.037.159
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2000 10.445 3.430.585 89.843
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2005 7.760 3.034.548 82.251
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2010 6.480 3.653.128 75.961
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2016 4.835 4.790.955 60.927
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2017 4.650 4.716.042 58.638
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2018 4.630 4.696.202 60.234
Alle SO-klassen Totaal hokdierbedrijven 2019 4.440 4.594.179 58.948
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2000 1.495 261.118 46.667
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2005 1.045 207.558 39.343
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2010 905 244.991 37.364
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2016 1.075 377.263 48.651
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2017 1.120 421.139 52.632
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2018 1.155 444.857 55.549
Alle SO-klassen Gewascombinaties 2019 1.125 453.138 56.420
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 1.660 370.809 40.178
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 1.005 260.807 29.325
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 575 185.975 18.265
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 285 160.414 9.932
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 260 143.268 9.535
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 265 149.771 9.907
Alle SO-klassen Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 235 138.897 8.852
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 1.765 154.273 51.623
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 1.280 116.379 43.225
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 985 115.483 39.024
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 755 140.032 32.521
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 835 158.773 36.816
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 850 168.401 38.964
Alle SO-klassen Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 875 171.920 40.071
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 23.970 268.946 153.688
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 21.200 231.783 142.660
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 19.945 211.844 124.111
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 8.720 114.907 53.891
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 8.645 112.760 52.549
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 8.845 115.171 54.722
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 8.810 114.465 54.585
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 6.310 64.397 53.736
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 5.560 57.665 52.477
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 4.920 49.592 44.473
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 3.330 40.794 25.461
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 3.195 38.559 24.203
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 3.320 40.439 25.465
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 3.310 40.165 25.464
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 1.125 17.455 1.567
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 760 12.030 870
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 560 8.236 597
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 330 4.855 271
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 320 4.558 246
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 305 4.348 258
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 315 4.523 251
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 440 6.853 733
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 300 4.759 456
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 230 3.405 305
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 115 1.720 145
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 135 2.008 162
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 135 1.943 153
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 140 2.090 165
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 14.690 160.456 89.362
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 13.710 145.124 82.844
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 13.605 141.900 74.749
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 4.695 63.784 26.757
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 4.730 63.634 26.547
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 4.805 64.103 27.303
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 4.740 63.099 27.037
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 245 4.448 457
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 120 2.230 308
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 70 1.280 135
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 25 370 31
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 20 269 20
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 20 307 27
SO: 3 000 tot 25 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 25 326 28
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2000 210 3.132 1.054
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2005 125 1.843 610
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2010 110 1.482 588
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2016 65 941 264
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2017 70 1.013 310
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2018 75 1.103 324
SO: 3 000 tot 25 000 euro Gewascombinaties 2019 80 1.189 384
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 50 634 247
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 25 289 101
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 25 291 109
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 15 201 59
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 10 122 26
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 10 171 56
SO: 3 000 tot 25 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 10 140 38
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 680 8.472 5.321
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 470 6.094 4.147
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 315 4.125 2.665
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 95 1.502 704
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 105 1.645 765
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 110 1.771 853
SO: 3 000 tot 25 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 120 1.895 941
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 20.740 1.206.179 315.549
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 16.305 924.974 290.923
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 13.260 730.618 245.958
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 10.515 574.700 174.635
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 10.270 561.230 169.158
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 10.090 551.505 172.578
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 10.190 556.899 176.101
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 4.140 237.084 112.977
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 3.640 202.226 108.014
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 3.220 175.224 91.843
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 3.060 169.849 66.762
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 2.985 164.463 63.264
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 3.015 166.919 65.605
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 3.180 175.992 68.166
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 3.515 213.328 10.082
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 2.545 154.196 7.051
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 1.875 114.327 5.699
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 1.240 74.922 3.566
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 1.160 70.219 3.524
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 1.080 65.623 3.376
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 1.080 65.906 3.740
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 845 47.417 3.931
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 625 35.935 2.858
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 520 29.757 2.133
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 365 20.486 1.400
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 360 20.224 1.414
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 345 19.367 1.353
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 350 20.169 1.446
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 8.425 482.781 149.524
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 7.055 389.259 143.323
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 6.075 317.068 125.794
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 4.810 245.643 88.700
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 4.725 242.265 86.433
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 4.600 235.394 87.240
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 4.575 234.134 88.447
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 2.015 123.671 9.025
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 1.160 71.917 6.170
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 705 45.517 3.367
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 260 17.681 980
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 235 15.641 849
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 235 16.193 951
SO: 25 000 tot 100 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 235 15.997 927
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2000 430 25.645 6.168
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2005 295 17.652 4.679
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2010 215 12.243 3.270
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2016 240 14.181 3.089
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2017 230 14.207 2.944
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2018 240 14.245 3.114
SO: 25 000 tot 100 000 euro Gewascombinaties 2019 200 11.847 2.509
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 190 12.368 2.266
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 105 6.953 1.400
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 60 3.413 816
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 20 1.106 212
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 15 1.032 222
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 25 1.522 386
SO: 25 000 tot 100 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 15 834 196
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 615 31.960 14.664
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 480 24.498 12.386
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 370 20.165 9.957
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 360 21.188 7.745
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 390 22.963 8.324
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 385 21.945 8.084
SO: 25 000 tot 100 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 400 22.933 8.562
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 31.095 5.206.854 866.270
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 23.580 4.031.456 745.086
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 16.925 2.950.518 540.300
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 9.795 1.692.218 276.703
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 9.700 1.673.209 274.784
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 9.415 1.627.349 273.853
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 9.195 1.587.087 270.271
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 3.430 538.350 195.247
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 2.765 435.871 172.061
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 2.410 388.972 145.558
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 2.335 382.431 112.853
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 2.365 386.975 111.552
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 2.370 387.565 111.982
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 2.375 386.124 111.642
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 4.160 690.228 18.886
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 3.160 523.857 15.425
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 2.295 378.172 12.691
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 1.505 251.260 10.302
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 1.400 231.254 9.810
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 1.310 215.105 9.189
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 1.290 215.855 9.332
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 875 140.051 11.050
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 745 120.817 9.348
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 550 94.972 5.502
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 450 76.465 3.942
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 450 77.213 4.017
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 435 73.961 3.863
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 445 76.623 3.964
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 16.865 2.839.714 550.945
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 13.290 2.326.160 483.868
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 9.425 1.704.989 336.018
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 4.160 755.112 124.795
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 4.200 761.152 124.880
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 4.010 732.330 124.006
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 3.845 699.667 120.463
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 3.150 546.717 21.140
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 2.105 359.375 16.125
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 1.350 230.639 9.861
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 680 116.260 4.411
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 605 103.856 3.695
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 625 107.851 3.870
SO: 100 000 tot 250 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 570 98.802 3.546
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2000 535 88.261 17.164
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2005 355 60.049 12.605
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2010 290 48.501 9.899
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2016 290 50.095 8.034
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2017 290 48.967 7.639
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2018 295 50.391 7.762
SO: 100 000 tot 250 000 euro Gewascombinaties 2019 300 50.733 8.088
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 830 150.446 16.619
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 420 76.182 9.650
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 140 25.828 3.241
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 45 8.225 811
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 45 7.234 784
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 35 6.717 733
SO: 100 000 tot 250 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 25 4.932 607
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 315 50.689 15.577
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 215 35.551 13.113
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 165 27.523 9.975
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 150 23.236 7.054
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 165 25.502 7.611
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 175 26.485 8.435
SO: 100 000 tot 250 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 180 27.620 8.615
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 13.910 4.756.105 455.560
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 12.880 4.398.945 526.558
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 13.315 4.596.004 607.497
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 13.435 4.885.682 581.981
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 13.285 4.824.057 585.579
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 12.915 4.683.983 582.819
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 12.450 4.513.091 569.860
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 785 261.234 82.761
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 895 299.868 94.769
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 1.055 364.445 105.126
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 1.365 477.094 116.749
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 1.350 467.271 114.109
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 1.330 462.684 115.939
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 1.305 454.251 111.713
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 3.605 1.308.491 19.859
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 2.640 958.307 18.151
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 1.845 665.843 16.041
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 1.270 458.808 13.213
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 1.260 453.236 14.231
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 1.205 437.367 14.058
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 1.165 420.398 13.755
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 195 63.923 5.194
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 205 66.100 5.086
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 395 134.002 7.732
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 460 162.546 8.108
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 445 157.962 7.770
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 445 157.999 7.751
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 410 144.994 7.199
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 4.440 1.431.461 243.499
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 5.405 1.752.765 323.526
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 7.345 2.453.775 416.127
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 8.855 3.238.422 408.680
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 8.750 3.196.401 412.317
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 8.470 3.089.374 408.962
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 8.170 2.979.544 401.735
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 3.160 1.114.113 31.156
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 2.485 891.927 27.689
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 1.750 645.749 17.890
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 870 326.532 7.051
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 840 314.247 6.584
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 855 316.929 6.700
SO: 250 000 tot 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 810 298.832 6.331
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2000 240 79.274 13.785
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2005 195 67.969 11.923
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2010 175 61.047 10.475
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2016 275 98.894 13.816
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2017 295 105.939 14.459
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2018 295 105.855 14.458
SO: 250 000 tot 500 000 euro Gewascombinaties 2019 290 103.549 14.355
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 535 170.913 17.737
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 385 126.759 13.954
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 265 92.435 9.372
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 85 31.487 2.243
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 75 28.624 2.161
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 75 27.699 2.208
SO: 250 000 tot 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 70 25.582 2.045
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 135 44.780 12.071
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 95 31.805 8.990
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 90 32.508 9.708
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 80 28.289 6.338
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 90 31.544 7.274
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 80 27.524 6.801
SO: 250 000 tot 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 85 31.533 7.241
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 5.480 3.743.726 130.679
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 5.095 3.501.998 160.868
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 5.470 3.760.449 236.926
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 8.305 5.676.988 478.542
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 8.100 5.547.445 480.385
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 7.815 5.377.688 473.395
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 7.650 5.254.642 469.070
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 120 76.186 24.989
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 175 114.914 32.634
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 295 197.040 52.216
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 575 389.510 80.827
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 640 434.907 89.460
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 620 425.550 87.879
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 625 423.681 88.487
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 2.860 2.017.287 18.733
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 2.295 1.633.910 19.582
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 1.605 1.141.363 19.201
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 1.140 814.300 16.717
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 1.100 782.741 17.212
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 1.040 748.072 16.895
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 1.060 762.407 17.173
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 25 15.860 1.104
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 35 24.151 1.475
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 100 65.635 3.709
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 165 109.705 5.110
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 165 111.793 5.087
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 170 115.879 5.362
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 175 117.853 5.364
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 615 395.222 36.001
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 820 537.581 58.735
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 1.340 879.932 104.224
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 4.550 2.994.849 321.638
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 4.305 2.845.455 311.129
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 4.145 2.744.373 305.450
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 4.055 2.690.423 301.884
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 1.465 987.032 21.367
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 1.415 962.073 22.858
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 1.675 1.174.358 24.923
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 1.325 971.077 16.821
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 1.310 962.787 16.010
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 1.265 941.934 15.802
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 1.195 881.322 15.109
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2000 70 44.984 6.390
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2005 55 34.684 5.229
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2010 85 57.070 7.671
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2016 145 104.380 13.165
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2017 170 117.726 15.014
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2018 175 117.070 15.164
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Gewascombinaties 2019 180 123.855 16.242
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 55 33.130 2.973
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 60 40.079 3.501
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 65 42.052 3.673
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 90 62.428 4.156
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 80 55.414 3.840
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 80 55.870 3.862
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 80 56.741 3.991
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 25 16.015 3.496
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 20 14.692 3.774
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 40 26.463 5.744
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 50 34.217 6.035
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 60 41.429 7.187
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 65 45.987 8.044
SO: 500 000 tot 1 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 65 46.252 8.328
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 1.255 1.507.524 26.650
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 1.410 1.705.276 34.050
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 1.630 1.968.485 60.537
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 2.245 2.701.233 125.091
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 2.215 2.673.884 126.692
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 2.150 2.597.865 125.948
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 2.185 2.634.991 131.183
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 10 13.129 3.264
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 15 16.086 4.598
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 50 59.030 13.108
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 100 117.816 20.822
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 100 122.170 22.184
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 115 136.591 24.882
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 125 149.058 26.338
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 890 1.075.599 9.011
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 935 1.142.035 10.651
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 735 897.938 10.567
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 550 669.200 11.062
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 520 631.367 10.550
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 480 590.938 10.352
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 495 608.943 11.225
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 5 3.369 114
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 5 7.752 249
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 25 27.093 1.346
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 30 37.978 1.487
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 35 42.425 1.614
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 35 41.881 1.541
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 40 49.543 1.879
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 45 53.080 4.827
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 75 89.388 5.011
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 175 209.498 15.012
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 660 780.753 65.583
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 655 771.154 63.192
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 645 764.237 61.427
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 665 785.443 64.165
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 255 305.677 3.766
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 325 387.208 6.105
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 565 681.520 11.167
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 755 917.658 11.875
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 735 897.723 11.980
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 715 871.766 11.487
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 690 838.259 10.835
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2000 15 15.203 1.567
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2005 15 17.671 2.928
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2010 15 19.879 2.265
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2016 35 42.924 4.587
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2017 40 50.044 5.664
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2018 35 43.781 4.749
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Gewascombinaties 2019 40 46.022 4.990
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 5 3.316 336
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 5 7.213 417
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 10 10.313 626
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 25 29.639 1.518
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 25 29.295 1.496
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 25 28.404 1.291
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 20 26.313 1.307
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 0 2.357 495
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 0 1.017 222
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 0 1.115 203
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 10 14.148 2.179
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 15 19.343 3.087
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 20 23.194 3.757
SO: 1 000 000 tot 1 500 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 20 25.382 3.528
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 790 1.561.748 17.107
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 955 1.923.862 22.531
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 1.235 2.531.568 39.257
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 1.830 3.753.231 86.686
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 1.770 3.633.302 88.747
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 1.805 3.685.786 94.226
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 1.820 3.729.804 96.529
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 0 4.468 2.050
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 0 4.118 778
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 10 22.647 6.268
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 55 105.081 18.517
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 50 97.046 17.352
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 55 102.583 18.613
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 55 110.128 20.954
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 625 1.245.611 9.716
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 785 1.605.599 12.515
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 825 1.729.827 15.663
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 755 1.599.101 17.455
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 725 1.547.704 18.449
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 710 1.514.165 18.548
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 720 1.531.282 16.313
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 0 2.314 37
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 0 0 0
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 10 19.789 577
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 20 44.788 1.548
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 20 37.620 1.389
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 30 54.004 1.852
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 25 47.542 1.867
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 20 35.708 1.257
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 25 42.326 2.251
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 45 89.314 4.710
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 165 316.439 20.616
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 170 330.341 24.191
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 185 360.627 23.548
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 210 394.334 25.806
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 130 252.968 2.266
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 120 231.201 2.402
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 300 589.774 6.376
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 730 1.487.800 13.917
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 700 1.420.561 13.059
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 710 1.430.366 14.187
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 710 1.441.364 14.636
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2000 0 4.619 538
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2005 5 7.691 1.369
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2010 10 25.981 2.374
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2016 20 42.237 3.900
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2017 20 42.662 4.061
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2018 35 64.785 6.917
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Gewascombinaties 2019 30 54.108 5.710
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 0 0 0
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 0 3.331 302
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 5 7.822 314
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 15 23.446 807
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 10 17.168 868
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 10 20.824 1.029
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 15 24.356 670
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 0 0 0
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 0 2.722 594
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 0 3.586 772
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 10 14.270 2.161
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 5 13.319 2.028
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 10 18.430 2.436
SO: 1 500 000 tot 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 5 13.155 2.273
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2000 155 686.569 10.001
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2005 330 1.595.754 15.019
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2010 545 2.857.981 17.733
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2016 840 4.701.355 38.336
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2017 865 4.982.987 40.694
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2018 875 5.202.025 44.825
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal alle bedrijfstype 2019 930 5.486.968 48.719
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2000 5 16.179 6.139
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2005 5 15.005 6.296
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2010 0 7.190 1.975
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2016 5 12.820 2.591
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2017 5 16.044 3.247
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2018 5 18.564 3.672
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal akkerbouwbedrijven 2019 5 15.405 3.026
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2000 125 554.668 2.171
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2005 290 1.421.292 7.214
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2010 460 2.492.356 11.633
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2016 600 3.557.735 19.515
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2017 600 3.726.450 19.694
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2018 610 3.925.212 21.265
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal tuinbouwbedrijven 2019 660 4.176.363 23.092
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 0 3.150 37
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 0 7.271 112
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 5 14.442 298
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 5 11.165 267
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 5 15.520 269
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2000 5 12.610 82
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2005 5 25.750 476
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2010 10 41.262 685
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2016 25 86.834 5.316
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2017 25 100.472 4.933
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2018 30 121.812 5.968
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal graasdierbedrijven 2019 35 143.497 7.622
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2000 20 95.960 666
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2005 30 128.617 594
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2010 60 284.291 2.241
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2016 195 953.577 5.840
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2017 210 1.000.959 6.441
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2018 205 1.010.857 7.210
SO: meer dan 3 000 000 euro Totaal hokdierbedrijven 2019 205 1.019.275 7.536
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2000 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2005 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2010 5 18.788 822
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2016 5 23.611 1.797
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2017 5 40.582 2.541
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2018 5 47.627 3.061
SO: meer dan 3 000 000 euro Gewascombinaties 2019 10 61.834 4.143
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2000 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2005 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2010 0 3.821 113
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2016 0 3.881 126
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2017 0 4.378 139
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 0 8.564 341
SO: meer dan 3 000 000 euro Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2019 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2000 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2005 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2010 0 0 0
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2016 0 3.182 304
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2017 0 3.028 540
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 0 3.065 553
SO: meer dan 3 000 000 euro Akkerbouw-graasdiercombinaties 2019 0 3.151 583
Bron: CBS.
Verklaring van tekens