CBS Urban Data Center/Eindhoven

Het CBS en de gemeente Eindhoven bundelen hun krachten binnen het CBS/Urban Data Center Eindhoven. In dit samenwerkingsverband komt de kennis van het CBS over onder meer methodologie, data-infrastructuur en privacy samen met de kennis en ambitie van de gemeente Eindhoven als datagedreven smart society. Het CBS/Urban Data Center Eindhoven was het eerste UDC en ging op 22 september 2016 van start.

Het UDC Eindhoven werkt onder meer aan het samenstellen van buurtgerichte informatie, een Eindhovense versie van de monitor Brede Welvaart en het in kaart brengen van de ‘Mensen van Eindhoven’. Veel onderzoek wordt juist ontwikkeld sámen met de gemeente Eindhoven. De combinatie van de vakinhoudelijke kennis van het CBS en de kennis van de gemeente over de stad en het beleid zorgen voor innovatieve nieuwe statistieken met handelingsperspectief.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Hoe voorkom je sociale uitsluiting van jongeren?
  2. Arbeidsparticipatie gemeente Eindhoven 2014 en 2015
  3. Bovengemiddelde economische groei Eindhoven