Koppeling van gegevens

In StatLine staan uitkomsten gerangschikt naar thema. Vaak geeft dit voldoende informatie. Soms is er echter de wens om thema-overstijgende uitkomsten te gebruiken. Bijvoorbeeld het aantal mensen met een inkomen uit arbeid dat ook ingeschreven is bij een onderwijsinstelling. Om thema-overstijgende statistieken te maken moeten gegevens uit de verschillende thema’s gekoppeld worden.

Het CBS biedt daartoe twee mogelijkheden: het samenstellen van een maatwerktabel of het verschaffen van toegang tot gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Onderzoekers kunnen zo, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, geanonimiseerde, koppelbare gegevens aanvragen.

Voorbeeld

Het CBS heeft als maatwerkopdracht bijvoorbeeld een rapport gepubliceerd over ‘Arbeidspotentieel zonder inkomsten’. Het rapport biedt een overzicht van het aantal personen tussen de 15 en 65 jaar in aandachtswijken, dat geen werk heeft, geen uitkering heeft en geen onderwijs volgt. Zij vormen het (onbenut) arbeidspotentieel.

Om dit arbeidspotentieel te vinden werden uit de bevolkingsgegevens personen geselecteerd in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die in één van de aandachtswijken wonen. Deze personen zijn vervolgens gekoppeld aan (geanonimiseerde) persoonsgegevens over onderwijs, arbeid en sociale zekerheid.

Binnen het thema Bevolking vallen gegevens over onder andere leeftijd en adres van personen. Personen die een opleiding volgen kunnen gekoppeld worden aan personen in de gegevensbestanden bij het thema Onderwijs. Deze behoren dan NIET tot het arbeidspotentieel. Personen uit het bestand uit Bevolking die een uitkering, een pensioen of een baan hebben of ZZP-er zijn, kunnen gekoppeld worden aan één van de gegevensbronnen van de thema’s Arbeid en Sociale zekerheid. De geselecteerde personen die ook hieraan NIET gekoppeld kunnen worden, vormen het arbeidspotentieel.

Op deze manier worden door een combinatie van bronnen uitkomsten gemaakt die niet direct in bestaande StatLine-tabellen zijn terug te vinden. Naast koppelingen van persoonsgegevens zijn ook koppelingen mogelijk van bijvoorbeeld bedrijven, scholen en woningen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met het Centrum voor Beleidsstatistiek.