Geoservices

Om haar ruimtelijke en (laag)regionale gegevens beter te ontsluiten zet het CBS geoservices in. Dit zijn online diensten voor het zoeken, bekijken, downloaden, bewerken en analyseren van kaarten.

Geoservices zetten statistieken op de kaart

De afgelopen periode heeft het CBS op cbs.nl/geoservices geoservices gepubliceerd voor statistieken met wijk- en buurtcijfers, de bodemstatistiek, bevolkingskernen en vierkanten. Om de geoservices te ontsluiten zijn viewers gebouwd die de data weergeven op interactieve kaarten.
De potentie van geoservices reikt nog veel verder. Zo is het ook mogelijk gegevens te downloaden of om de services te gebruiken in online (GIS-)applicaties.

Op dit moment zijn op cbs.nl/geoservices viewers voor de volgende geoservices beschikbaar:

  • Statistieken per gemeente, wijk en buurt in 2008 tot en met 2011 
  • Bodemgebruik Nederland 2006 en 2008 
  • Statistieken van inwoners en woningen voor bevolkingskernen  2006 en 2008
  • Bevolkingscijfers per 100m x 100m vierkant

Andere presentatievormen

De wijk- en buurtcijfers van het CBS zijn ook te bekijken via Google Earth en de website CBS in uw buurt.
Daarnaast is de wijk- en buurtkaart met de exacte begrenzing van de wijken en buurten beschikbaar.
Alle regionale statistieken in StatLine zijn ook via een kaart te benaderen.