Buurtcijfers CBS beschikbaar in Google Earth

Sinds kort is het op de CBS-website mogelijk om de buurtcijfers van het CBS via Google Earth te bekijken.

Belang buurtcijfers neemt toe

De afgelopen jaren hebben er vele gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Hierdoor zijn de gemeenten in oppervlakte steeds groter geworden. Als gevolg daarvan neemt de vraag naar informatie op wijk- en buurtniveau toe. Wat vroeger namelijk aparte gemeenten waren, zijn nu wijken of buurten geworden in grotere gemeenten.

Bevolkingsdichtheid bekijken in Google Earth

Binnen gemeenten kunnen grote verschillen bestaan tussen de verschillende wijken en buurten. Zo bedroeg in 2006 de bevolkingsdichtheid in Emmen gemiddeld 322 inwoners per vierkante kilometer. Binnen deze gemeente varieerde dit echter tussen 1 inwoner per vierkante kilometer in de buurt Delftlanden en 3,9 duizend inwoners per vierkante kilometer in de buurt Bargeres.

Google Earth luchtfoto met CBS-buurtgrenzen

2363g1

Op een luchtfoto is duidelijk zichtbaar welke delen van Emmen dichter bevolkt zijn dan andere. De CBS-kaartlaag in Google Earth kan echter laten zien hoe hoog de bevolkingsdichtheid in de verschillende buurten in Emmen exact is.

Google Earth luchtfoto met CBS-buurtcijfers

2363g2

Dichtbevolkt, meeste jongeren, duurste woningen

Daarnaast bevat de Google Earth-toepassing nog diverse andere gegevens op buurtniveau, zoals het aantal inwoners, de samenstelling van de huishoudens, het gemiddelde inkomen en de gemiddelde woningwaarde.

Hiermee is het mogelijk (als u Google Earth versie 4.1 of hoger heeft geïnstalleerd) om bijvoorbeeld de buurt in Nederland te bekijken die het dichtstbevolkt is, of de buurt waar het hoogste aandeel jongeren woont of de buurt waar de duurste woningen van Nederland staan.

Caroline van Houwelingen

Bron: StatLine, Kerncijfers wijken en buurten 2003-2007