Kaartgeneralisatie

In het proces van generalisatie wordt het aantal punten waaruit de begrenzing van de vlakken bestaat verminderd met behoud van de herkenbaarheid van de vorm van het vlak. De digitale geometrie wordt weergegeven in meters volgens het stelsel van Rijksdriehoekmeting.
Naast deze generalisatie van de buurt- en wijkgrenzen zijn coördinaten van gemeentegrenzen afgerond op hectometers.
Terug naar artikel