Hoeveel broeikasgas stoot de transportsector uit?

In 2022 stootte de Nederlandse transportsector 24 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. De luchtvaart draagt daar 40 procent aan bij, het vervoer over land 26 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2022 stootte de Nederlandse transportsector 24 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart ruim een derde van broeikasgasemissies (40 procent), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart) (31 procent) en vervoer over de weg (26 procent). Daarnaast is er nog een klein percentage uitstoot door de dienstverlening ten behoeve van transport. Ruim twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart.

Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gedaald met 14 procent, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 21 procent. De emissies in de luchtvaart daalde met 20 procent. Bij vervoer over water daalde de uitstoot van broeikasgassen tussen 2010 en 2021 met 9 procent. De uitstoot bij het vervoer over land daalde in deze periode met 3 procent.

Berekening broeikasgasemissies Nederlandse economie

De broeikasgasemissies van de transportsector en de Nederlandse economie worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de zogenoemde milieurekeningen. De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie bestaan uit de emissies die worden veroorzaakt door Nederlandse economische activiteiten en worden bepaald volgens de afbakening van de Nationale rekeningen, zodat ze direct consistent zijn met macro-economische gegevens, zoals het bruto binnenlands product.

De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wijken af van de nationale broeikasgasemissies berekend volgens de richtlijnen van de International Panel on Climate Change (IPCC). Wel meegeteld bij beide totalen, maar geen onderdeel van de Nederlands transportsector, is de broeikasgasuitstoot door eigen vervoersbewegingen van huishoudens en transport dat wordt uitgevoerd door bedrijven die buiten de transportsector vallen.

Broeikasgasemissies transportsector
 Vervoer over land (miljard kg CO2 eq.)Vervoer over water (miljard kg CO2 eq.)Vervoer door de lucht (miljard kg CO2 eq.)Dienstverlening t.b.v. vervoer (miljard kg CO2 eq.)
20106,58,212,10,8
20116,48130,8
20126,18,5130,7
20135,98,512,90,7
20145,98,712,80,7
20155,88,513,10,7
20165,98,212,20,7
20175,98,4120,7
20186,38,7120,8
20196,38,214,10,7
20206,28,47,70,6
20216,37,980,6
2022*6,37,59,60,6

Transportsector stoot veel broeikasgassen uit buiten Nederland

Een groot deel van de Nederlandse transportactiviteiten vindt plaats buiten Nederland. Hierdoor wordt 75 procent van de broeikasgassen uitgestoten in het buitenland. Voor vervoer over land is dat 43 procent, bij de binnenvaart 38 procent. Bij de zeevaart is 93 procent van de uitstoot buiten de Nederlandse territoriale wateren. De uitstoot door de luchtvaart is voor 93 procent buiten de Nederlandse landsgrenzen.
Aandeel emissies in het buitenland, 2022*
 % (%)
Vervoer over land43
Binnenvaart38
Zeevaart93
Vervoer door de lucht93
*Voorlopige cijfers