Hoe verschillen veiligheid en criminaliteit naar migratieachtergrond?

In 2022 gaat het CBS over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. De nieuwe herkomstindeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties, en op deze pagina.

Slachtoffers

Gevoel van onveiligheid

Bronnen

Relevante links