Handel en toerisme

Hieronder vindt u een aantal indicatoren op het gebied van handel en toerisme. In de grafieken is de maand of het kwartaal van het referendum gemarkeerd. Onder de grafieken vindt u verwijzingen naar datasets en relevante externe bronnen. 

Export van goederen naar Verenigd Koninkrijk (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Onderwerp  Jaarmutatie uitvoerwaarde
2016januari-0,7
februari7,4
maart0,6
april31,3
mei10,4
juni6,5
juli2,2
augustus8,9
september3
oktober1,6
november5,8
december0,8
2017januari12
februari4,4
maart9,6
april-26,7
mei8,2
juni-0,9
juli1,1
augustus1,9
september0,4
oktober6,5
november6,8
december-2,6
2018*januari-3,3
februari-9,1
maart-4,8
april10,9
mei6,7
juni-3
juli5,9
augustus3,5
september1,4
oktober8,8
november-2,2
december1,4
*voorlopige cijfers

Export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk, 2018 (mld euro)
UitvoerwaardeUitvoerwaarde 2018
Olie en gas2,319
Groenten en fruit1,397
Vlees1,153
Bloemen en planten1,06
Medicijnen0,951
Kunststof in primaire vorm0,818
Personenauto's0,687
Ijzer en staal0,506
Papier- en karton0,405
Motoren, generatoren0,364
Gespecialiseerde machines0,354
Dranken0,352
Oliën en vetten0,29
Computers0,283
Trucks0,277
Telefoons0,268
Zuivel0,265
Graan en graanproducten0,256
Cacao en chocolade0,242
Meet-en precisieinstrumenten0,237
Het gaat hier om de export van in Nederland geproduceerde goederen.

Export van diensten naar Verenigd Koninkrijk (mld euro)
   Uitvoer van diensten
20141e kwartaal34,698
2e kwartaal36,875
3e kwartaal39,641
4e kwartaal44,096
20151e kwartaal45,812
2e kwartaal43,927
3e kwartaal42,403
4e kwartaal46,19
20161e kwartaal41,136
2e kwartaal41,428
3e kwartaal42,851
4e kwartaal47,088
2017*1e kwartaal44,426
2e kwartaal48,748
3e kwartaal47,918
4e kwartaal52,069
2018*1e kwartaal46,838
2e kwartaal50,82
3e kwartaal53,037
*voorlopige cijfers

Export van diensten aan VK, top 9 bedrijfstakken, 2017 (mld euro)
 2017
Technische, aan de handel verbonden en andere zakelijke diensten4,302
Professionele en managementadviesdiensten2,996
Computerdiensten2,770
Franchises en handelsmerken2,292
Wegvervoer1,779
Zeevaart1,230
Luchtvaart1,061
Telecommunicatiediensten0,845
Informatiediensten0,825

 

Nederlandse verdiensten export naar het Verenigd Koninkrijk (mld euro)
 Export goederen van eigen makelijWederuitvoerExport diensten
20158,7572,9811,48
20169,4582,94611,795
20179,0842,95612,481
2018*9,0473,34613,117
* schatting, voorlopige cijfers

Verdiensten export naar het Verenigd Koninkrijk, 2018* (mld euro)
 Export goederen Nederlandse makelijWederuitvoer goederenDienstenexport
Groothandel en
handelsbemiddeling
1,2941,8150,685
Holdings en
managementadvies
0,340,1861,382
IT-dienstverlening0,1240,0851,164
Opslag en diensten
voor vervoer
0,150,0950,867
Uitzendbureaus en
arbeidsbemiddeling
0,4130,1120,573
Landbouw0,9250,0170,04
Vervoer over land0,1490,1020,592
Voedingsmiddelen-
industrie
0,7350,0090,042
Chemische industrie0,6560,0140,089
Bankwezen0,1830,0560,487
* schatting, voorlopige cijfers

Werkgelegenheid verbonden aan export naar Verenigd Koninkrijk in arbeidsjaren, 2016 (x 1 000)
 Arbeidsjaren
Zakelijke diensten62
Industrie41
Handel38
Vervoer en opslag25
Overig52

Britse toeristen in Nederland (x 1 000)
 GastenOvernachtingen
201216623217
201316803258
201418573675
201519673958
201620454202
2017*22294592
* Voorlopige cijfers