Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020

Deze tabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De tabellenset bevat bedrijfstakinformatie en beschrijft de verslagjaren 2015 t/m 2020.
Deze tabellenset is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het betreft een update van een eerdere tabellenset (mei 2020).