Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), 2012-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), 2012-2022

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2020 20.033 34.941 14.908 -18,8 -12,3
0 Voeding en levende dieren Verenigd Koninkrijk 2020 1.666 5.632 3.967 -1,1 -4,1
00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedo... Verenigd Koninkrijk 2020 30 40 10 6,5 -16,7
01 Vlees en vleesproducten Verenigd Koninkrijk 2020 243 1.214 971 -17,9 -11,6
02 Zuivelproducten en eieren Verenigd Koninkrijk 2020 200 372 172 -2,8 -6,2
03 Vis, schaal- en weekdieren en bere... Verenigd Koninkrijk 2020 142 168 27 15,8 -5,4
04 Granen en graanproducten Verenigd Koninkrijk 2020 230 341 110 -2,7 -3,3
05 Groenten en fruit Verenigd Koninkrijk 2020 253 1.856 1.603 10,2 -4,1
06 Suiker en suikerwerken, honing Verenigd Koninkrijk 2020 33 124 91 -26,6 -6,1
07 Koffie, thee, cacao, specerijen en... Verenigd Koninkrijk 2020 172 516 344 5,1 6,4
08 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen gra... Verenigd Koninkrijk 2020 100 417 317 5,6 2,9
09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 262 584 323 0,0 3,4
1 Dranken en tabak Verenigd Koninkrijk 2020 288 619 331 -8,6 7,7
11 Dranken Verenigd Koninkrijk 2020 286 490 204 -8,2 7,5
12 Tabak en tabaksfabricaten Verenigd Koninkrijk 2020 2 129 127 -42,0 8,2
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Verenigd Koninkrijk 2020 270 1.626 1.356 -8,9 0,1
21 Ongelooide huiden en vellen Verenigd Koninkrijk 2020 1 0 -1 -64,4 -49,8
22 Oliehoudende zaden en vruchten Verenigd Koninkrijk 2020 15 67 53 145,4 13,1
23 Ruwe, synthetische en geregenereer... Verenigd Koninkrijk 2020 12 29 17 -33,2 -1,5
24 Kurk en hout Verenigd Koninkrijk 2020 6 65 59 -9,2 -5,8
25 Papierstof en papierafval Verenigd Koninkrijk 2020 30 7 -23 3,1 -25,4
26 Textielvezels, textielafval en lompen Verenigd Koninkrijk 2020 12 17 5 -8,8 5,2
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe mi... Verenigd Koninkrijk 2020 48 55 7 -15,8 -23,8
28 Metaalertsen en metaalafvallen Verenigd Koninkrijk 2020 71 100 29 -14,5 -31,2
29 Andere ruwe dierlijke en plantaard... Verenigd Koninkrijk 2020 75 1.286 1.210 -7,4 5,1
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Verenigd Koninkrijk 2020 6.222 2.109 -4.113 -34,9 -49,0
32 Steenkool, cokes en briketten Verenigd Koninkrijk 2020 4 . . -38,2 .
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten Verenigd Koninkrijk 2020 . 1.553 . . -53,1
34 Aardgas en industriegas Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
35 Elektrische energie Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Verenigd Koninkrijk 2020 196 355 159 44,7 -4,8
41 Dierlijke oliën en vetten Verenigd Koninkrijk 2020 84 17 -67 146,6 -6,0
42 Plantaardige oliën en vetten Verenigd Koninkrijk 2020 44 278 233 -11,1 13,0
43 Bereide oliën en vetten; was; meng... Verenigd Koninkrijk 2020 68 61 -7 31,3 -44,6
5 Chemische producten Verenigd Koninkrijk 2020 3.527 6.100 2.574 -8,1 -3,0
51 Organische chemische producten Verenigd Koninkrijk 2020 721 901 180 -21,7 -15,6
52 Anorganische chemische producten Verenigd Koninkrijk 2020 66 205 139 -17,8 -2,3
53 Kleur-, looi- en verfstoffen Verenigd Koninkrijk 2020 175 214 39 -22,1 -17,7
54 Medicinale en farmaceutische produ... Verenigd Koninkrijk 2020 1.446 1.498 52 3,7 -11,8
55 Etherische oliën, parfumerieën, ze... Verenigd Koninkrijk 2020 350 548 198 -7,6 17,1
56 Kunstmatige meststoffen Verenigd Koninkrijk 2020 25 139 114 14,1 -18,3
57 Kunststof in primaire vormen Verenigd Koninkrijk 2020 198 843 645 -30,0 -10,6
58 Werken van kunststof n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 158 193 35 -6,1 -6,7
59 Andere chemische producten, n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 389 1.560 1.171 5,3 23,4
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Verenigd Koninkrijk 2020 1.454 2.659 1.205 -11,6 -9,3
60 Onderdelen van complete fabrieksin... Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
61 Leder en lederwaren, bereide pelte... Verenigd Koninkrijk 2020 4 9 4 25,1 -3,5
62 Rubberwaren, n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 109 157 48 -23,0 -22,2
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen Verenigd Koninkrijk 2020 31 57 26 -14,6 -5,1
64 Papier, karton en artikelen Verenigd Koninkrijk 2020 119 424 305 -15,5 -14,1
65 Garens, weefsels e.d. Verenigd Koninkrijk 2020 244 484 240 -7,3 2,2
66 Fabricaten van niet-metaalhoudende... Verenigd Koninkrijk 2020 77 195 118 -7,1 -26,9
67 IJzer en staal Verenigd Koninkrijk 2020 384 405 21 -9,8 -27,7
68 Non-ferrometalen Verenigd Koninkrijk 2020 97 176 79 -3,3 -25,8
69 Metaalwaren, n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 388 752 364 -13,6 19,5
7 Machines en vervoermaterieel Verenigd Koninkrijk 2020 4.376 10.456 6.080 -9,3 -14,1
70 Onderdelen van complete fabrieksin... Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
71 Generatoren en motoren Verenigd Koninkrijk 2020 346 280 -66 -32,6 -45,3
72 Gespecialiseerde machines Verenigd Koninkrijk 2020 272 682 410 -22,5 -19,2
73 Machines voor metaalbewerking Verenigd Koninkrijk 2020 47 50 3 -9,4 -20,3
74 Diverse machines, n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 718 966 248 -11,6 -15,7
75 Kantoor- en automatische gegevensv... Verenigd Koninkrijk 2020 599 2.062 1.463 19,1 -9,0
76 Toestellen voor telecommunicatie e... Verenigd Koninkrijk 2020 496 2.771 2.275 -23,2 -11,1
77 Elektrische apparaten, n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 1.034 1.885 851 9,0 -5,8
78 Voertuigen voor wegvervoer Verenigd Koninkrijk 2020 729 1.521 791 -15,1 -25,9
79 Ander vervoermaterieel Verenigd Koninkrijk 2020 133 239 106 -3,0 39,0
8 Diverse gefabriceerde goederen Verenigd Koninkrijk 2020 2.015 5.325 3.311 -13,9 -8,8
80 Onderdelen van complete fabrieksin... Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanit... Verenigd Koninkrijk 2020 56 148 92 -7,1 -3,3
82 Meubelen en toebehoren; artikelen ... Verenigd Koninkrijk 2020 49 159 109 -20,0 30,5
83 Reisartikelen, handtassen e.d. art... Verenigd Koninkrijk 2020 32 151 120 -16,9 -33,2
84 Kleding en toebehoren Verenigd Koninkrijk 2020 379 1.349 969 1,8 -3,2
85 Schoeisel Verenigd Koninkrijk 2020 183 334 151 -8,5 -25,6
87 Instrumenten en apparaten voor ber... Verenigd Koninkrijk 2020 372 1.247 875 -10,3 -9,4
88 Apparaten en benodigdheden voor fo... Verenigd Koninkrijk 2020 167 275 108 -49,3 -25,7
89 Diverse fabricaten, n.a.g. Verenigd Koninkrijk 2020 777 1.663 887 -10,0 -4,9
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Verenigd Koninkrijk 2020 20 59 39 -32,8 40,4
91 Postpakketten, behalve diamant Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
93 Boordprovisie en benodigdheden voo... Verenigd Koninkrijk 2020 3 48 46 -78,1 69,4
94 Onderdelen van complete fabrieksin... Verenigd Koninkrijk 2020 . . . . .
96 Niet in circulatie zijnde munten, ... Verenigd Koninkrijk 2020 0 0 0 2.695,1 2.059,4
97 Niet-monetair goud Verenigd Koninkrijk 2020 18 11 -7 -6,6 -21,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2012 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, SITC (3 digits)”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.